Pareizticīgās Baznīcas Noslēpumi

 

Didahē jeb divpadsmit apustuļu mācība

 

Marka Evaņģēlija skaidrojumi

 

Sv. Bazilejs Lielais

Bagātniekiem // Latvijas Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2013. gadam, 181.-191. lpp.

 

Sv. Jānis Zeltamute

Par Svētajiem Rakstiem

 

Sv. Gregorijs Teologs

Pirmā teoloģiskā runa. Eunomiāņiem

Otrā teoloģiskā runa. Par teoloģiju

 

Sv. Gregorijs Palama

Mūsu Kunga Dieva un Glābēja Jēzus Kristus Apskaidrošanās 

 

Svētītājs Teofans Vientuļnieks

Kas ir garīgā dzīve un kā tai noskaņoties

Kā lūgties

 

Sv.Ignātijs Brjančaņinovs. No grāmatas "Аскетические опыты", том 1

Evaņģēlija baušļi

Par Evaņģēlija lasīšanu

Par svēto tēvu lasīšanu

Par gavēni

Pārdomas par nāvi

Par izklaidīgu un uzmanīgu dzīvi

Par patiesu un nepatiesu pazemību

Par pacietību

Par ieradumiem

Savs krusts un Kristus Krusts

Kristieša attieksme pret savām kaislībām

Kārtība, kādā pasaulē dzīvojošajam uzmanīt sevi (būt modrībā)

Ticība un darbi

Slava Dievam!

Par Jēzus lūgšanu

Par Jēzus lūgšanu (II nodaļa)

 

No grāmatas "Аскетическая проповедь", том 4

Pamācība mirru nesēju sievu svētdienā.

Pamācība Svētdienā par tizlo. Par Dieva sniegtajām pārmācībām

 

Eufīmijs Zigabens

3. psalma skaidrojums

 

Diakons Andrejs Kurajevs. Pieaugušajiem par bērnu ticību (fragmenti)

 

Par Kristu

Evaņģēlija kalni: Apskaidrošanās

Pasha - ceļš ārā no elles

Svētā Gara diena

 

Diakons Andrejs Kurajevs. Dāvanas un anatēmas (fragmenti)

 

Par Eiharistiju

Ziemassvētku dāvanas

 

Diakons Andrejs Kurajevs. Ekumēnisma izaicinājums (fragmenti)

 

Neiecietība kā tiesības uz domāšanu

Pareizticība un katolicisms lūgšanu pieredzē

 

Diakons Andrejs Kurajevs. Protestantiem par Pareizticību. Kristus mantojums (Tulkoja Anna Antra Čirkše; Redaktori Ksēnija Lauma Māliņa, Martins Māris Rozentāls)

 

Priekšvārds

1. Interpretāciju konflikts

2. Kristīgās konfesijas un vēstures laikmeti

3. „Kristus-Glābējs”: skats no austrumiem un rietumiem

4. Vai drīkst kristīt bērnus?

5. Ikona Bībelē

6. Kāpēc garīdznieku sauc par “tēvu”

7. Ar ko pareizticība ir sliktāka par protestantismu?

8. Vēsture pēc Kristus: izšķērdēšana vai sakrāšana?

9. Baznīcas Mantojuma Kristus

10. Ko nozīmē Debesbraukšana?

11. Pareizticība un protestantisms: strīds par matēriju un enerģiju

12. Slēptais sakramentu mantojums

13. Svētais Vakarēdiens: prieka vēsts miesai

14. Vai Pēdējās Vakariņas bija pēdējās?

15. Cilvēks piedzima pasaulē

16. Kurš ir Jaunās Derības autors?

17. Kam līdzinās Dieva Valstība?

18. Trīs atbildes par Mantojumu

19. Vēršanās pie adventistiem

20. Disputa ar protestantiem metodika

21. Ticība amerikāņu garā: prece eksportam?

22. Krievija uz kontrreformācijas sliekšņa

23. Pēcvārds kulturologiem

 

Aleksejs Iļjičs Osipovs

Lūgšana un tās augļi

Glābšana protestantismā

Kāpēc pareizticība ir patiesā ticība?

Kas ir Dievs?

Eksorcisms

Pareizticīgā izpratne par ekumēnismu

Kā dzīvot šodien

Par ko brīdina divi tūkstoši gadu?

Garīgās dzīves pamati Pareizticībā

Vienotība un daudzveidība Baznīcas dzīvē

Pareizticīgais skatījums uz karu un mieru

Ticības neērtie paradoksi

Ceļš uz svētumu

Kāpēc cilvēkam vajadzīga Pasha? (Intervija)

Kāpēc es dzīvoju?

Dieva bijāšana

Par nāvi

Askēze pasaulē dzīvojošajiem

Vai viens un tas pats Dievs?

Dzīvi nosaka mūsu garīgais stāvoklis

Dieva iepazīšanas ceļš

 

Svētie tēvi par Krusta Zīmi // Виноградная лоза, 2009, №4 (130)

 

Par Krusta Zīmes spēku (Četji-Mineji) // Виноградная лоза, 2009, №4 (130)

 

Svētītājs Nikolajs (Velimirovičs)

Ko rakstīja Kungs Jēzus Kristus ar pirkstu smiltīs?

 

Arhimandrīts Aleksandrs (Mileants). Kristietības būtība

Priekšvārds

1.Kristietības aplamās izpratnes. Pestīšana – tā ir dvēseles atjaunošana un līdzināšanās Dievam. Pielikums: svētie tēvi par pestīšanu.

2.Spitālīgo salā. Pielikums: svētie tēvi par cīņu ar grēku.

3.Kristum pa pēdām. Pielikums: svētie tēvi par kristīgo varoņdarbu.

 

Arhimandrīts Rafaels (Kareļins)

Kunga Pacelšanās Debesīs

Gavēnis un tā nozīme (No grāmatas "Kristietība un modernisms" )

 

Arhimandrīts Serafims (Tjapočkins)

Svēto slavējamo un teicamo apustuļu Pētera un Pāvila piemiņas dienā.

 

Arhimandrīts Tihons (Ševkunovs). "Nesvētie svētie" un citi stāsti

Nejaukais tēvs Nataniēls

Shiigumens Melhisedeks

Tēvs Gabriēls

Lielais Pārvaldnieks

 

Arhimandrīts Tihons (Ševkunovs)

Māte ikvienam no mums

Tomēr - kāpēc gan?

Pie Kunga devies arhibīskaps Gabriēls (Stebļučenko)

 

Igumens Nektārijs (Morozovs)

Ne tikai "Kāpēc", bet arī "Kā dēļ"

"Ja nu KUNGS ATŅEM MAN PAŠU VĒRTĪGĀKO?!"

Par grūtībām kristīgajā dzīvē

No "paprasīt" līdz "palūgties"

Glābšanās veids - Dzīve

 

Shiarhimandrīts Ēlis (Nozdrins)

Par mazo grēku bīstamību

 

Arhimandrīts Andrejs (Konanoss)

Debesu gobelēna mezgli

 

Arhimandrīts Efraims (Moriatiss)

Praktiski padomi kristieša ikdienas dzīvei

Cīņa ar kaislībām

 

Igunens Nikons Vorobjovs. Нам оставлено покаяние

Igumena Nikona Vorobjova biogrāfija

 

Shiigumens Sava (Ostapenko)

Ieradumi

 

Atona stareca Lācara (Deminska) 10 ikdienas likumi

 

Virspriesteris Georgijs Nejfahs. Par kaislībām un nožēlu. Askēze laicīgajiem cilvēkiem.

1. Par nožēlu

 

Virspriesteris Dimitrijs Smirnovs

Par dzīves jēgu

Par lūgšanu

Par veco un jauno cilvēku

 

Virspriesteris Artēmijs Vladimirovs

"Ne uz zemes, ne debesīs mums nav nekā svarīgāka par grēknožēlu"

 

Priesteris Nikolajs Bulgakovs. Vai paspēsim? 33 "iemesli", kādēļ neapmeklēt baznīcu // Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2016. gadam, 130.-140. lpp

Fragmenti

 

Priesteris Dimitrijs Vidumkins.

Kad Dievs "nedzird", vai par kanaānietes ticību

 

Diakons Pāvels Seržantovs

Trīs pieejas grēksūdzei ar svētītāju Teofanu

 

Mūķene Kornēlija Rīsa

Pareizticāgā Amerika. Hieromūks Serafims Rouzs

 

Aleksandrs Dvorkins

Vanga

 

Viktors Ļega

Kāpēc Sokrātu dēvē par kristieti pirms Kristus?

 

Kā pārvarēt izklaidību lūgšanā? (Priesteru padomi)

 

Olesja Nikolajeva. "Debesu uguns" un citi stāsti"

Mākonītis

Lietus pavēlnieks

Dieniņas divas trīs

 

 

 

 

© 2009 - 2019 BIBLOS