Noslēpumi jeb Sakramenti

Noslēpumi, sakramenti – Pēc Pareizticīgās Baznīcas mācības Noslēpumi ir Dieva iestādītas svētdarbības, kurās zem redzamas zīmes ticīgajiem tiek nosūtīta neredzama Dieva žēlastība, kas visus kristiešus vieno vienā sabiedrībā un tos svētī.

Kristības noslēpums - noslēpums, kādā ticīgais, trīskārtīgi iegremdējot miesas ūdenī, piesaucot Dieva Tēva, Dēla un Sv. Gara vārdu, tiek šķīstīts no sava grēcīgā stāvokļa un atdzemdināts jaunajai, garīgajai dzīvei.

 

Mirres svaidīšanas noslēpums - noslēpums, kurā ticīgajam cilvēkam, svaidot zināmas miesas daļas ar svētajām mirrēm Sv. Gara vārdā, tiek dāvināta Dieva svētība, kas stiprina viņu garīgajā dzīvē.

 

Svētā Dievmielasta noslēpums jeb Eiharistija -

 

noslēpums, kurā ticīgs cilvēks, baudot maizes un vīna veidā paša Kristus Miesu un Asini, noslēpumaini savienojas ar Kristu un iemanto mūžīgās dzīvošanas ķīlu.

 

Grēku nožēlas noslēpums, grēksūdze - noslēpums, kur ticīgs cilvēks, mutiski izsūdzēdams savus grēkus priesterim, saņem neredzami grēku piedošanu no paša Jēzus Kristus.

 

Priesterības noslēpums - noslēpums, kurā Sv. Gars, bīskapam lūdzot Dievu un rokas uzliekot, iesvētī pareizi izredzēto personu, izpildīt noslēpumus un mācīt ļaudis ticībā un labos darbos.

 

Laulības noslēpums - noslēpums, kura līgavainis un līgava savstarpēji draudzes locekļu klātbūtnē viens otram un Dievam apsolās būt uzticīgi laulībai, saņemot pēc attiecīgajām lūgšanām priestera iesvētīšanu un Dieva svētību. Tā iesvētī laulības savienību, kas līdzīga Kristus un viņa Baznīcas savienībai.

 

Eļļas svaidīšanas noslēpums - noslēpums, kurā slimajam, svaidot ar iesvētītu eļļu, tiek dāvināta Dieva žēlastība, kas dziedē gara, bet reizēm arī miesas vājības.

 

Вверх

© 2009 - 2019 BIBLOS