Skaidrīte Gūtmane

Dzīvības īstums un zināšanu ilūzijas // Виноградная лоза, 2008, Nr. 5 (119)

 

Miha Mikus Solovejs

Svēto godināšana Pareizticīgās Baznīcas tradīcijā // Pareizticīgās Baznīcas kalendārs, 2010.

 

Justīne Vivanta Volkova

Dieva spēks un svētās relikvijas // Pareizticīgās Baznīcas kalendārs, 2010.

 

Priesteris Valentīns Vasiļjevs

Rupja valoda ir smags grēks! // Виноградная лоза, 2010, Nr. 6 (144)

 

Vladimirs Nemičenkovs

Baznīcas kalendārs // Pareizticīgās Baznīcas kalendārs, 2014.

 

Ko mūsdienās nozīmē gavēnis // Pareizticīgās Baznīcas kalendārs, 2010

 

Agita Rafaēla Stradiņa

Optinas klostera stareci par gavēni // Виноградная лоза, 2014, Nr.6 (192)

 

L. Persikova

"Maģijas salona apmeklējuma cena". Intervija ar virspriesteri Nikolaju Tihomirovu

Agris Iesalnieks

Jaunā Laikmeta vecā seja

 

Vitālijs Pitanovs

Vai daudzi ceļi ved pie viena Dieva?

 

Vladimirs Legojda

Vai dogmas traucē brīvībai?

 

Aleksandrs Gurins

Vārds "baznīca" ir slāvu izcelsmes

 

Mūķene Kornēlija (Rīsa)

"Mums jāatgriežas pie savām saknēm". Saruna ar shiarhimandrītu Gabriēlu (Bungi)

 

Protodiakons Andrejs Kurajevs

"Pareizticīgo Pirmais maijs" // http://diak-kuraev.livejournal.com/?skip=40

 

 

 

 

 

© 2009 - 2019 BIBLOS