Surožas metropolīts Antonijs "Mīlestības sakraments"

 

Diakons Andrejs Kurajevs "Atklāsme vienaudzim"

(No diakona Andreja Kurajeva grāmatas „Neamerikāņu misionārs”)

 

Teic to Kungu, mana dvēsele (Ps.103)

Zosimas klostera meld., hieromūka Natanaēla harmonizācija.

Izpilda Trīsvienības-Sergija lavras koris arhim. Mateja vadībā

 

Svētās Trijādības svētku tropārs

Izpilda Trīsvienības-Sergija lavras koris arhim. Mateja vadībā

 

 

© 2009 - 2019 BIBLOS