Svētā Pareizticība Latvijā

 

Jakobštates Vissvētās Dievadzemdētājas ikona

 

Svētais svētmoceklis Rīgas Jānis

 

Antonijs Pommers. "Pareizticība Latvijā: vēsturisks apcerējums"

Rīga, 2015 (pirmais izdevums 1931. g.)

 

"Pareizticīgā latvieša Indriķa Straumīša raksti. Pareizticība pie latviešiem (1840. – 1845.)"

Rīga, 1906

 

Guntis Dišlers "Uz citu zemi: Dāvids Balodis un latviešu pāriešana pareizticībā 19. gadsimta četrdesmitajos gados"

Latvijas Kristīgā Akadēmija, 2015

 

Mihails Tjurins. Latviešu masveida pāreja Pareizticībā

Daugavpils, "Православная жизнь", Nr.10 (173)

 

Aleksandrs Gurins. "Vārds “baznīca” ir slāvu izcelsmes"

 

Arhimandrīts Viktors Mamontovs. Tuksneša iemītnieks shiarhimandrīts Kosma (Smirnovs)

 

© 2009 - 2019 BIBLOS