Mocekle Fomaida no Aleksandrijas

Piemiņas diena: 13 aprīlis

Svētā mocekle Fomaida ir dzimusi Aleksandrijas pilsētā kristiešu ģimenē. Jau kopš bērnības viņa tika audzināta dievbijībā, un viņai patika lasīt Svētos Rakstus.

15 gadu vecumā jauno pusaudzi izprecināja ar zvejnieku, arī kristieti. Jaunais pāris dzīvoja vīra vecāku ģimenē, kur svēto Fomaidu mīlēja par lēnprātību, labsirdību, labestību un tiklību.

Svētās Fomaidas vīratēvu, pēc velna kūdīšanas, savaldzināja viņas skaistums. Kad viņa dēls aizgāja naktī zvejot, viņš sāka pierunāt savu vedekli grēkam. Par velti svētā Fomaida atgādināja satrakojušajam vecim par Lielo Tiesu un par sodu par grēku. Sadusmojies par svētās Fomaidas atraidījumu, viņš paķēra zobenu un sāka draudēt viņai ar nāvi. Taču svētā Fomaida stingri atbildēja: „Pat ja tu sagriezīsi mani uz pusēm, es neatkāpšos no Dieva baušļa”. Apžilbinātais vīratēvs pavicināja zobenu un pārcirta svēto Fomaidu. Svētā pieņēma moku pilnu nāvi par savu uzticību un šķīstību 476. gadā.

Slepkavu piemeklēja Dieva sods. Viņš acumirklī kļuva akls un nevarēja atrast durvis, lai aizbēgtu. No rīta atnāca svētās Fomaidas vīra draugi. Viņi atvēra durvis un ieraudzīja svētās Fomaidas ķermeni un asiņainu aklu veci. Slepkava pats atzinās savā noziegumā un lūdza viņu nosodīt uz nāves sodu.

Tajā laikā Aleksandrijā atnāca no klostera svētais Daniels. Viņš lika mūkiem tuvākā Oktodekadsko klostera atnest mocekles ķermeni un apglabāt klostera kapličā. Daži no mūkiem bija nesaprašanā, kā var apglabāt sievieti kopā ar mūkiem. Svētais Daniels teica: ”Šī jaunā sieviete  ir mana un jūsu māte. Viņa nomira par šķīstību”.

Pēc svinīgās apglabāšanas svētais Daniels atgriezās savā mītnē. Drīz viens no jaunajiem mūkiem sāka sūdzēties viņam, ka viņu moka miesas kaislības. Svētais Daniels lika viņam iet un lūgties pie svētās mocekles Fomaidas kapa. Mūks izpildīja stareca pavēlu. Lūgšanas laikā pie kapa viņš aizmiga vieglā miegā. Tad viņam parādījās svētā Fomaida un teica: „Tēvs, pieņem svētību un ej ar mieru”.

Pamodies, mūks sajuta prieku un mieru savā dvēselē. Pēc tā miesas kaislības vairs nemulsināja viņu. Avva Daniels paskaidroja viņam: „Svētība – šķīstības mocekles dāvana: tādu drosmi Dieva priekšā saņem šķīstības varoņi”.

Turpmākajos laikos daudzi ir atraduši atbrīvošanos no kaislībām un gara prieku pie svētās Fomaidas kapa. Svētās mocekles Fomaidas relikvijas tika pārnestas uz vienu no sieviešu klosteriem Konstantinopolē.

Tā svētā Fomaida no Aleksandrijas kļuva slavena kā tiklības aizstāvēja. Viņai lūdzās par laulāto uzticību un par aizstāvēšanu no nešķīstības un vardarbības.

Вверх

© 2009 - 2019 BIBLOS