Dievmātes ikona "Prāta Devēja"

Икона «Прибавление Ума» Лоретская	статуя

Piemiņa 15. / 28.aug.


Pareizticīgo ikonu vidū Dievmātes ikona  "Prāta Devēja" izskatās diezgan neparasta. Šīs neparastās ikonogrāfijas īpatnības slēpjas tajā, ka Jaunava Marija un Kristus attēloti kā tērpti vienā apmetnī  - felonā.


20.gs. sākumā krievu pētnieks Aleksandrs Titovs konstatēja, ka par šīs ikonas prototipu kalpojusi Dievmātes statuja no Loreto pilsētas Itālijā.

 

Образ   Богоматери


Uzskata, ka pirmie Loreto Dievmātes attēli Krievzemē parādījās 16.gs, kad krievu svētceļnieki apmeklēja Itāliju.


Икона на «московский манер»


Ir saglabājusies tradīcija, ka ikonu ar nosaukumu "Prāta Devēja" uzgleznojis kāds ikonu gleznotājs pēc Dievmātes redzējuma, pēc Viņas norādījuma, 17.gs.


 "Drīz pēc patriarha Nikona Maskavā dzīvoja kāds dievbijīgs cilvēks. Viņš lasīja daudz (...) baznīcas grāmatu. Viņš sāka daudz domāt un prātot: vai viņš būs taisns Dieva priekšā, un kādām grāmatām viņam jāseko, lai izglābtos; viņš ilgi domāja, bet nevarēja šo jautājumu atrisināt un sajuka prātā. Kad viņš nāca pie apziņas, viņš lūdzās Dievmāti, lai Viņa atdotu viņam saprātu...


Viņš piedzīvoja Dievmātes redzējumu. Viņa lika uzgleznot Savu tēlu tādā veidā, kādā bija tam parādījusies, un lūgties tā priekšā, apsolot, ka, ja viņš to izpildīs, kļūs vesels. Šis cilvēks bija ikonu gleznotājs. Pēc redzējuma, kad viņam atgriezās apziņa un noskaidrojās saprāts, viņš ķērās pie gleznošanas. Bet, tā kā redzējums bija ildzis īsu brīdi, viņš aizmirsa, kā to gleznot. Tad viņš atkal lūdzās Dievmātei un turpināja gleznot tā, ka Dievs to viņam iedvesa. Tādā veidā viņš uzgleznoja ikonu un nosauca to ,,Prāta Devēja".


Pēc visa spriežot, krievu meistaru radītais Loreto Dievmātes attēls uzņēmis sevī Krievijā parādījušās ikonas iezīmes un pieņēmis tās vārdu "Prāta Devēja". Saprotams kļūst arī Dievmātes un Bērna ietērps ikonā – tas ir tāds pats kā Loreto skulptūrai. Tāpat kļūst skaidras arī arhitektūras detaļas ikonā arkas veidā tēla augšpusē un gaismekļi – tā ir bagātīgi rotātā Loreto niša, kurā novietots Dievmātes tēls.


Ikonai "Prāta Devēja" ir svētība dāvāt gudrību, saprātu un labas zināšanas, palīdzību bērnu mācīšanā, prāta vājuma un saprāta bojājuma dziedināšanā. Tāpat tās priekšā ticīgie lūdz sev garīgu gudrību, kas parāda glābšanās ceļu.


© Наталья ГУСЕВА
Orthodoxes Europe

 

 

© 2009 - 2019 BIBLOS