Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera koris,
reģente mūķene Serafima (Smerdova)

•  Pashas tropārs «Kristus no mirušiem Augšāmcēlies». 1:11
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vīru koris «Logos»,
mākslinieciskais vadītājs virspriesteris Joanns Šenroks, diriģents Arnis Paurs

• Ticības simbols. 2:49

Mūsu Tēvs. 1:12
Sv. Krētas Andreja Lielais kanons (irmosi). 6:55
• Pashas stihiras. 5:23

Rīgas Debesbraukšanas baznīcas koris, reģente Lauma (Ksenija) Māliņa
• Pashas eksapostilārijs «Miesā aizmidzis». 1:22
Kunga Debesīs Pacelšanās svētku dziedājums "Patiesi pienākas" vietā

(Virspriesteris Pēteris Turčaņinovs (1779-1856)). 2:11
«Augsti teicamā Māte». Kijevas dziedājums. 2:52
Dievmātes Aizmigšanas svētku eksapostilārijs «No pasaules malām sanākušie apustuli». 1:36
• «Tavs labais Gars...»
(Trijādības svētku kinoniks). 1:23
Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas koris, reģente Irīna Kildiša
Kristus Piedzimšanas svētku eksapostilārijs (izpilda sieviešu trio). 1:08
Ķerubu dziesma «Simonovskaja». 4:46
•  Tropārs svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam. 0:48
•  Kondaks svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam. 0:53
•  Augstiteikšana svētmoceklim Jānim, Rīgas Arhibīskapam. 1:08

Rīgas krievu kamerkoris, mākslinieciskā vadītāja un diriģente Oksana Čerkasova
•  Ķerubu dziesma №2 (N. Rimskis-Korsakovs (1844-1908)). 3:26
Pashas kanons. 5:10


Ieraksts veikts 2015. gada aprīli Rīgas Visu svēto baznīcā
Skaņu režisors Rostislavs Rons

© Latvijas Pareizticīgā Baznica
Rīga, 2015. gads

 

© 2009 - 2019 BIBLOS