Lūgšanas ikonas "Palīdze dzemdībās" priekšā

 

Pieņem, Kundze Dievadzemdētāja, asaru pilnās lūgšanas no saviem kalpiem, kas pie Tevis vēršas. Skatām Tevi svētajā ikonā, Tavu Dēlu un mūsu Dievu, Kungu Jēzu Kristu, klēpī nesošu. Lai arī bez sāpēm Viņu esi dzemdējusi, tomēr Tu pazīsti māšu bēdas, un cilvēku dēlu un meitu vājības uzlūko. Tāpēc sirds siltumā klanoties Tavam dziedināšanu nesošajam tēlam, un aizkustinājumā to skūpstot, lūdzam Tevi, Visžēlsirdīgā Valdniece:  mūs, grēcīgās, sāpēs dzemdēt un bēdās barot mūsu bērnus nosodītās, žēlīgi pasaudzē un līdzcietīgi aizstāvi, bet mūsu bērnus, kā arī viņus dzemdējušās, atbrīvo no smagām slimībām un rūgtām bēdām;  dāvā viņiem veselību un stiprumu, lai viņi  pieaug no spēka uz spēku, un viņu barotāji piepildās ar prieku un mierinājumu, un lai arī tagad ar Tavu aizstāvību no bērnu un zīdaiņu mutes Kungs pauž Savu godu.

Ak, Dieva Dēla Māte! Dāvā Savu žēlsirdību cilvēku bērnu mātēm un Saviem nespēcīgajiem ļaudīm: izdziedini drīz mūs piemeklējušās slimības, aizraidi mūsu bēdas un skumjas un nenicini Savu kalpu asaras un nopūtas. Uzklausi bēdu dienā mūs, kas klanāmies Tavas svētās ikonas priekšā, un prieka un atbrīvošanas dienā pieņem mūsu siržu pateicības slavinājumus. Aiznes mūsu lūgumus Sava Dēla un mūsu Dieva Troņa priekšā, lai Viņš ir žēlīgs pret mūsu grēkiem un vājībām un vairo Savu žēlastību pie tiem, kuri pazīst Viņa vārdu, lai arī mēs un mūsu bērni slavējam Tevi, Žēlsirdīgo mūsu, cilvēku, cilts Aizstāvi un uzticamo Cerību mūžīgi mūžos. Āmen.

Ak, Vissvētā Dievadzemdētāja, mūsu žēlsirdīgā Māte! Izlej pār mums, bēdās esošajiem un vienmēr grēkos mītošajiem kalpiem (vārdi), Savu žēlastību un nenicini mūs, Savus daudz grēkojušos kalpus. Pie Tevis steidzamies, Vissvētā Dievadzemdētāja, savus daudzos grēkus apzinādamies, un lūdzamies: apmeklē mūsu vājību pilnās dvēseles un izlūdz Savam mīļotajam Dēlam un mūsu Dievam piedošanu Saviem kalpiem (vārdi), Vienīgā Visšķīstā un Augsti teicamā, visu savu cerību uz Tevi liekam: Visžēlsirdīgā Dieva Māte, pasargā mūs Savā patvērumā.


Tropārs, 4.balss:


Mūsu Dieva Māte, / kas klēpī ieņēmusi Dzīvības Devēju Kristu; / Viņa dzemdēšanā palīdzību neesi lūgusi, / tāpēc svētī un palīdzi savām kalponēm viegli atraisīties, / un viņu bērniem piedzimt labvēlīgā laikā, / lūdzam, pieņem kā Māte, Savā patvērumā:// jo Tu esi Palīdze dzemdībās, Savu kalpu Aizstāve.


Kondaks 2.balss:


Ievas asaru kliedētāja, / praviešu rakstu piepildījums, / no Svētā Gara Dievbērnu ieņēmusī,/ un Betlēmes silē Viņu pazemīgi dzemdējusī,  /pie Tevis steidzamies kā pie sievu un bērnu Sargātājas, / uz Tevi nopūšamies un Tevi teicam: // priecājies, Visulabā Māte, Palīdze dzemdībās.

© 2009 - 2019 BIBLOS