Mātes lūgšana

 

Visulabais un visžēlsirdīgais Tēvs!  Kā māte es saviem bērniem vēlētos visu zemes labumu bagātību, vēlētos  viņiem svētību no debesu rasas un zemes auglības, bet lai notiek ar viņiem Tava svētā griba! Iekārto viņu likteni pēc Sava labā prāta, neliedz viņiem dzīvē dienišķo maizi, sūti viņiem visu zemes dzīvei nepieciešamo, lai tie iemantotu svētlaimīgo mūžību;  esi pret viņiem žēlsirdīgs, kad viņi sagrēkos Tavā priekšā; nepielīdzini viņiem jaunības un nezināšanas grēkus; noved satriektībā viņu sirdis, kad tie pretosies Tavai labestīgajai vadībai; sodi viņus un žēlo, virzot pa ceļu, kas Tev tīkams, bet  neatraidi viņus no Sava vaiga! Pieņem ar labvēlību viņu lūgšanas; dāvā viņiem sekmes ikvienā labā darbā; nenovērs no viņiem Savu vaigu bēdu dienās; lai tos nepiemeklē pārbaudījumi, kas pārspēj viņu spēkus. Apmirdzi viņus ar Savu žēlastību; lai Tavs Eņģelis iet viņiem līdzās un pasargā no ikvienas nelaimes un ļauna ceļa. Āmen. 

© 2009 - 2019 BIBLOS