Dievmātes ikona "Maizes Vairotāja"
(Piemiņa 15./ 28.oktobrī)

 


Dievmātes ikona, dēvēta par "Maizes Vairotāju", tika uzgleznota ar Optinas klostera stareca, priestermūka Ambrozija (1812. – 1891.) svētību. Tēvs Ambrozijs, lielais XIX gadsimta krievu svētcīnītājs, kvēloja bērnišķā ticībā uz Dievmāti.  Viņš īpaši godināja visus Dievmātes svētkus un šajās dienās pastiprināja lūgšanu. Ar ikonu "Maizes Vairotāja" tēvs Ambrozijs svētīja netālu no Optinas esošo, Dievmātes Kazaņas ikonas godam dibināto Šamordinas sieviešu klosteri, ko viņš pats bija izveidojis.


Šajā ikonā Dievmāte attēlota sēdoša uz mākoņiem. Viņas rokas paceltas svētībai. Apakšā – nopļauts lauks, bet tajā zāles un puķu vidū stāv un guļ rudzu kūlīši. Starecs Ambrozijs pats noteica piemiņas dienu – 15. (28.) oktobri, tā norādot, ka Vissvētā Dievadzemdētāja ir "Palīdzētāja cilvēkiem viņu darbos, gādājot dienišķo maizi". Pirms savas svētlaimīgās nāves tēvs Ambrozijs pasūtīja lielu daudzumu fotogrāfiju ar šo ikonu un izdalīja, un izsūtīja tās saviem garīgajiem bērniem. Akafistam šīs ikonas priekšā starecs sastādīja īpašu piedziedājumu: "Priecājies, Žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi! Sniedz arī mums, necienīgajiem, Savas svētības rasu un parādi Savu žēlsirdību!"   


Sirdsskaidrais Optinas Ambrozijs


Stareca apglabāšanas diena iekrita tieši 15. / 28. oktobrī – ikonas piemiņas dienā. Liecības par pirmo brīnumu no šīs ikonas attiecas uz 1891. gadu, kad visu Krieviju neražas dēļ piemeklēja bads, bet Kalugas apgabalā un Šamordinas klostera laukos labība izauga. 1892. gadā, jau pēc stareca Ambrozija nāves, viņa paklausībnieks Ivans Fjodorovičs Čerepanovs nosūtīja ikonas kopiju uz Voroņežas apgabala Pjatņickas sieviešu klosteri. Tajā apkaimē bija sausums un draudēja bads, bet drīz pēc tam, kad ikonas "Maizes Vairotāja"  priekšā tika nokalpots aizlūgums, sākās lietus un sausums beidzās.


Lūgšana Dievmātei viņas ikonas "Maizes Vairotāja"  priekšā

 

Ak, Vissvētā Jaunava Dievadzemdētāja, Visžēlīgā Valdniece, Debesu un zemes Ķēniņiene, kas ikvienu kristīgu namu un ģimeni svētīgi iekārto, darba darītāju  Svētība, trūkumā esošo neizsmeļamā Bagātība, bāreņu un atraitņu, un visu ļaužu Uzturētāja! Mūsu Barotāja, kas esi dzemdējusi Visuma Barotāju, un mūsu maizes Vairotāja, Tu, Valdniece, sūti Savu Mātes svētību mūsu pilsētām, ciemiem un druvām, un katram namam, kas cer uz Tevi. Tāpēc ar bijīgām trīsām un satriektu sirdi pazemīgi lūdzam Tevi: esi arī mums, Saviem  grēcīgajiem un necienīgajiem kalpiem, gudra Namture, kas mūsu dzīvi svētīgi iekārto. Ikvienu kopību, ikvienu māju un ģimeni uzturi dievbijībā un pareizticībā, vienprātībā, paklausībā un labklājībā.  Paēdini nabagos un trūcīgos, uzturi vecos, audzini bērnus, visus māci patiesi saukt uz Kungu: "Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien". Pasargā, Visšķīstā Māte, Savus ļaudis no visāda trūkuma, slimībām, bada, bojāejas, krusas, uguns, no visādiem ļauniem apstākļiem un visādām nekārtībām. Mūsu klosterim, mājām un ģimenēm, un ikvienai kristīgai dvēselei, un visai mūsu zemei izlūdzies mieru un lielu žēlastību, lai slavējam Tevi, mūsu Visžēlīgo Barotāju un Uzturētāju tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.

© 2009 - 2019 BIBLOS