Svētais moceklis Trifons

Piemiņa 1. (14.) februārī

Lūgšana svētajam moceklim Trifonam


Ak, svētais Kristus mocekli Trifon, ātrais palīgs un aizbildnis visiem, kuri steidzas pie tevis un lūdzas tava svētā tēla priekšā!
Uzklausi tagad un ikvienā stundā mūs, tavus necienīgos kalpus, kas godinām tavu svēto piemiņu. Jo tu, Kristus svētais, atstājot šo iznīcīgo dzīvi, pats esi solījies lūgties par mums Kungu un esi izlūdzis Viņam šo dāvanu:  ja kāds savā vajadzībā vai bēdās sāks piesaukt tavu svēto vārdu, tas tiks atbrīvots no ikviena ļauna nolūka uzmākšanās. Un, tāpat kā tu reiz valdnieka meitu, velna mocītu, Romas pilsētā esi izdziedinājis, tāpat arī mūs pasargā no viņa ļaunprātībām visās mūsu dzīves dienās, un jo sevišķi mūsu briesmīgajā, pēdējā elpas vilciena, dienā  aizbilsti par mums, kad ļauno dēmonu tumšie tēli sāks mūs ielenkt un biedēt. Esi mums tad palīgs un ātrs ļauno dēmonu aizdzinējs, un vadītājs uz Debesu Valstību, kur tu tagad ar svēto pulkiem stāvi Dieva Troņa priekšā; lūdz Kungu, lai Viņš dara arī mūs cienīgus būt par mūžīgās līksmes un prieka dalībniekiem, lai kopā ar tevi varam cienīgi slavēt Tēvu un Dēlu un Svēto Mierinātāju Garu mūžīgi. Āmen.  

 

© 2009 - 2019 BIBLOS