Lūgšana dzimšanas dienā

 

Dievs Kungs, visas redzamās un neredzamās pasaules Valdniek! No Tavas svētās gribas ir atkarīgas visas manas dzīves dienas un gadi. Es pateicos Tev, žēlsirdīgais Tēvs, ka Tu esi ļāvis man nodzīvot vēl vienu gadu; zinu, ka savu grēku dēļ es neesmu šīs žēlastības cienīgs, bet Tu to man parādi Savas neizsakāmās cilvēku mīlestības dēļ. Paildzini vēl Savu žēlastību man, grēciniekam; pagarini manu dzīvi tikumībā, mierā, veselībā, saskaņā ar visiem radiniekiem, un mierā ar visiem tuvākajiem. Dod man zemes augļu pārpilnību un visu,  kas man vajadzīgs un noderīgs. Tomēr pāri visam attīri manu sirdsapziņu, stiprini mani glābšanās ceļā, lai es, ejot pa to, pēc šīs zemes dzīves ieejot mūžībā, būtu cienīgs kļūt par Tavas Debesu Valstības mantinieku. Svētī, Kungs, šo jauno manas dzīves gadu un visas manas dzīves dienas. Āmen.

 

© 2009 - 2019 BIBLOS