Dievmātes ikona "Ļauno siržu Mīkstinātāja"

Teoloģija pielietojusi svētus dzejiskus attēlojumus, lai aprakstītu garīgos spēkus, kuriem nav tēla, ņemot vērā mūsu prātu, rūpējoties par tam piemītošo un tam radniecīgo spēju pacelties

no zemei piederošā uz debesīm un pielāgojot tā izpratnei

savus noslēpumainos svētos attēlojumus.

Svētais Dionīsijs Areopagīts
"Par debesu hierarhiju"


"Ļauno siržu Mīkstinātāja"... Cik daudz cerību vienā šīs ikonas nosaukumā vien – cerību par to, ka reiz virs zemes uzvarēs taisnība, ka cilvēki kļūs labestīgi un žēlsirdīgi, sāks mīlēt viens otru. Un cik tas ir grūti mūsu apcietinātajā pasaulē, un reizēm tikai citu ciešanu uzlūkošana spēj mīkstināt mūsu pašu ļauno sirdi...


Šo ikonu vēl dēvē arī par "Simeona pravietojumu". Līdzīgi tam, kā Kristu caurdurs ar naglām un šķēpu, tā arī Visšķīstās dvēseli satrieks kāds skumju un sirdssāpju "ierocis", kad Viņa ieraudzīs Dēla ciešanas;  bet vēlāk atklāsies līdz šim apslēptās to cilvēku domas (par Mesiju), kuriem nāksies izdarīt izvēli: vai viņi ir ar Kristu vai pret Viņu.  Tās Simeona pravietojuma skaidrojums kļuva par dažu "simbolisku" Dievadzemdētājas ikonu priekšmetu. Visi, kuri nāk pie tām lūgšanā, jūt, ka ar sirds mīkstināšanos tiek atvieglotas dvēseles un miesas ciešanas un atzīst: kad lūdzas šo tēlu priekšā par saviem ienaidniekiem, tas tiek mīkstinātas viņu naidīgās jūtas, dodot vietu žēlsirdībai, norimst savstarpējās cīņas un naids.


Vēsturisku ziņu par šo ikonu diemžēl nav, nav pat zināms, kur un kad tā parādījusies. Dievmāte tiek attēlota ar Viņas sirdī iedurtiem septiņiem zobeniem – pa trīs no abām pusēm un viens no apakšas.

 

 

Skaitlis "septiņi" Svētajos Rakstos parasti apzīmē pilnību, kaut kā pārpilnību, bet dotajā gadījumā – to bēdu, skumju un sirdssāpju pilnību un bezgalību, ko izjuta Dievadzemdētāja Savas zemes dzīves laikā. Reizēm uz Visšķīstās Jaunavas ceļiem attēlo arī Pirmsmūžīgo Bērnu.

 


Šī tēla piemiņu svin Visu svēto svētdienā (pirmajā svētdienā pēc Trijādības dienas).


Ļoti tuvs "Ļauno siržu Mīkstinātājai" ir arī cits brīnumdarošais tēls – Dievmātes ikona "Septiņšautru" («Семистрельная»). Atšķirība starp viņām ir tikai tā, ka  "Septiņšautru"  ikonā zobeni attēloti citādi – trīs no labās puses, četri – no kreisās, un tās piemiņu svin 13./ 26.augustā.


Pastāv arī citi septiņu zobenu (bultu) tēla skaidrojumi. Tagad viņa cieš no tā, ka viņas dvēseli caurdur mūsu grēku asās bultas. Tās ir septiņas galvenās cilvēku grēcīgās kaislības. Katra rīcība, ko izprovocējušas ļaunas jūtas, nelabas domas, pavērš pret mūsu pirmo Aizstāvi Dieva priekšā tās pašas bultas vai zobenus, sagādājot sāpes Mātes mīlošajai sirdij. Bet Viņa, kā mēs zinām, vienalga ir gatava lūgt Dēlu par katru no mums, kurš steidzas pie Viņas svētās aizbildnības.

Tropārs, 5.melod.


Mīkstini mūsu ļaunās sirdis, Dievadzemdētāja,/ un apdzēs  mūs nīstošo uzbrukumus,/ un atraisi visu mūsu dvēseles smagumu,/ jo raugoties uz Tavu svēto tēlu,/ mūs aizkustina Tavas ciešanas un žēlsirdība,/ un mēs skūpstām Tavas brūces,/ bet mūs šausmina Tevi plosošās mūsu bultas./ Neļauj mums, Labsirdīgā Māte,/ mūsu cietsirdībā un no tuvāko cietsirdības iet bojā,// jo Tu patiesi esi ļauno siržu Mīkstinātāja.


Lūgšana


Ak, daudzcietusī Dieva Māte, kas Savas šķīstības un daudzo, uz zemes piedzīvoto, ciešanu dēļ esi pārāka par visām zemes meitām, pieņem mūsu sāpīgās nopūtas un pasargā mūs Savas žēlastības patvērumā. Jo mums bez Tevis nav cita patvēruma un siltas aizstāvības, bet, tā kā Tev ir uzdrīkstēšanās pie no Tevis Dzimušā, palīdzi un glāb mūs ar Savām lūgšanām, lai bez kavēkļiem sasniedzam Debesu Valstību, kur kopā ar visiem svētajiem teiksim Trijādībā Vienīgo Dievu tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.   

Надежда Дмитриева
Из книги "О Тебе радуется!"

26 / 08 / 2005
www.pravoslavie.ru

 

 

© 2009 - 2019 BIBLOS