Dievmātes ikona "Visaķēniņiene"
Piemiņa: 18. (31.) augustāXVII gadsimta brīnumdarošā ikona "Visaķēniņiene" atrodas pie Atona Vatopēda klostera katedrāles austrumu puses kolonnas. Saskaņā ar klostera starecu stāstīto, pirmais pierādījums, ka ikonai ir īpaša dāvana, ir sekojošs notikums. Kāds jauns cilvēks iegāja katedrālē un devās pie ikonas. Pēkšņi  atplaiksnīja Dievadzemdētājas seja, un kāds neredzams spēks nosvieda jauno cilvēku pie zemes. Tikko viņš atguvās, tā tūdaļ devās izsūdzēt grēkus ar asarām acīs par to, ka dzīvojis tālu no Dieva un nodarbojies ar maģiju.


Dievadzemdētājas brīnumainā iejaukšanās pārliecināja jauno cilvēku mainīt savu dzīvi un kļūt dievbijīgam.


Šīs ikonas priekšā bieži lūdzas par izdziedināšanu no vēža slimībām.

   

Lūgšana Dievmātes ikonas "Visaķēniņiene" priekšā


Ak, brīnumainā Dievadzemdētāja, Pantanassa, Visaķēniņiene! Es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu manā pajumtē! Taču kā žēlsirdīgā Dieva mīlestības piepildītā Māte, aizbilsti par mani, lai top dziedināta mana dvēsele un tiek stiprināta mana slimā miesa. Jo Tev ir neuzvarams spēks un Tavu vārdu stiprums neizsīkst, ak, Visaķēniņiene! Lūdz par mani, aizlūdz par mani. Lai slavēju Tavu cildināmo vārdu tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.

 
Ak, Visšķīstā Dievmāte, Visaķēniņiene! Uzklausi mūsu daudzsāpju pilnās nopūtas Tavas brīnumdarošās ikonas priekšā, kas no Atona kalna uz Krieviju atnesta, uzlūko Savus bērnus, kuri cieš no nedziedināmām slimībām un ticībā nāk Tava svētā tēla priekšā! Kā putns ar saviem spārniem apsedz savus mazuļus, tā arī Tu, mūžam dzīva būdama, apklāj mūs ar Savu daudzdziedinošo plīvuru. Esi mums Pacietība un Atvieglojums. Tur, kur zūd cerība, esi par drošu Cerību. Tur, kur smagas bēdas ņem virsroku, tur, kur izmisuma tumsa iemājo dvēselē, lai atspīd neizsakāmā Dievības gaisma! Nedrošos mierini, vājos stiprini, apcietinātām sirdīm dāvā atmaigšanu un apgaismošanu. Dziedini Savus slimos ļaudis, ak, Visužēlīgā Ķēniņiene! Svētī to prātu un rokas, kuri mūs ārstē, lai tās kalpo par mūsu Visuvarenā Ārsta, Kristus Glābēja darbarīkiem. Lūdzamies Tev kā dzīvai un pie mums esošai Tavas ikonas priekšā, ak, Valdniece! Izstiep Savas dziedinošās un ārstējošās rokas, noskumušo Ieprieca, bēdīgo Mierinājums, lai mēs, brīnumainu palīdzību saņēmuši, slavējam Dzīvību dodošo Nedalāmo Trijādību, Tēvu un Dēlu un Svēto Garu mūžīgi mūžos. Āmen.  

 

© 2009 - 2019 BIBLOS