Dievmātes ikona "Gerondisa"
Piemiņa 4. / 17.aprīlī

 

Vissvētās Dievadzemdētājas brīnumdarošā ikona "Gerondisa" atrodas Svētā Atona kalna Pantokratora (Visavaldītāja) klosterī.


Par ikonas izcelsmi precīzu ziņu nav. Taču domājams, ka klosterim šo ikonu dāvinājis Bizantijas imperators Aleksejs I Komņins.


Saskaņā ar senu klostera mutvārdu mantojumu, pirmais brīnums no "Gerondisas" Svētajā Atona kalnā notika nākamā klostera celtniecības laikā aptuveni piecsimt metru attālumā no tagadējām celtnēm. Reiz naktī pazuda gan ikona, gan visi celtnieku instrumenti, bet no rīta tie atradās pašreizējā klostera vietā. Tā tas atkārtojās vairākas reizes, kamēr beidzot tapa skaidrs, ka Pati Vissvētā Valdniece izvēlas tieši šo vietu Sava klostera celtniecībai.


Ikonas nosaukums, tulkojot grieķu valodas, nozīmē "Vecākā" vai "Pārzine", un norāda uz Pašas Dievmātes šī klostera garīgo pārvaldību.


Šī nosaukuma rašanās saistīta ar brīnumu.


Pantokratora klostera dievbijīgais igumens saslima un, saņēmis atklāsmi par savu došanos pie Dieva, palūdza steidzami nokalpot liturģiju un pasniegt viņam visšķīstos un dzīvudarošos Kristus Noslēpumus. Priesteris vilcinājās un nesteidzās izpildīt slimā lūgumu. Tad no Dievmātes ikonas, kura atradās altārī, viņš izdzirdēja balsi, kura aicināja nekavējoties izpildīt igumena gribu.  Izbiedētais priestermūks steidzās izpildīt Dievmātes pavēli: sāka dievkalpojumu un pasniedza Dievmielastu mirstošajam, pēc kā viņš mierīgi aizgāja pie Kunga. No tā laika Vissvētās Dievadzemdētājas ikonu sāka saukt par "Gerondisu" (saistībā ar to, ka viņa aizbilst par veciem cilvēkiem (grieķiski "vecais" - "gerondas")).


Turku valdīšanas laikā Balkānos klosteris tika pakļauts sarecēņu uzbrukumiem. Musulmani, kurš centās sacirst ikonu skalos, lai zaimojoši varētu aizdedzināt ar tiem pīpi, ķēra aklums. Nelaimīgā biedri iemeta ikonu akā netālu no klostera. Tur Gerondisa nogulēja astoņdesmit gadus, kamēr to neatrada Atona mūki. Ikonas atrašanās vietu viņiem norādīja aklā svētuma zaimotāja radinieki. Viņš pirms nāves bija nožēlojis savu rīcību, licis mājiniekiem doties uz Atonu un palīdzēt mūkiem atrast brīnumdarošo ikonu. Izpildīdami viņa lūgumu, radinieki ieradās Svētajā Kalnā un norādīja mūkiem uz vietu, kur bija iemesta svētā ikona. Tā ar godu tika izcelta no akas un svinīgā krusta gājienā aiznesta uz klostera dievnamu.


Vēl viens satriecošs brīnums notika XVII gadsimtā. Reiz klosteri piemeklēja tik liels bads, ka brāļi sāka pamazām izklīst. Igumens centās pārliecināt visus lūgties palīdzību Dievmātei un arī pats cītīgi lūdzās. Un Vissvētā Dievadzemdētāja nelika kaunā viņa cerības! Reiz no rīta brāļi ievēroja, ka no noliktavas, kurā tajā laikā atradās tikai tukši trauki, lejas eļļa.  Ieejot iekšā, viņi bija satriekti: vienas krūkas malām pāri nemitīgi lija eļļa.  Mūki pateicās Vissvētajai Aizbildnei par drīzo palīdzību, bet atmiņai par šo notikumu ikonā attēloja krūku ar pāri malām plūstošu eļļu.


Brīnumdarošajā ikonā "Gerondisa" Vissvētā Dievadzemdētāja attēlota lūgšanā, visā augumā. Viņas tēls nevienu neatstāj vienaldzīgu, svētceļniekos izsaucot prieka, cerības, mierinājuma un dvēseles miera jūtas.


Sākotnēji Gerondisa atradās katedrāles altārī, bet pēc brīnuma, kas notika saistībā ar dievbijīgā igumena nāvi, to novietoja baznīcā pie ziemeļaustrumu kolonnas, kas balstīja dievnama kupolu. Tas tika izdarīts tāpēc, lai to varētu pagodināt arī uz klosteri atnākušie svētceļnieki.


"Gerondisa" ir atjaunota un tai aplikta sudraba riza. Saskaņā ar tradīciju, to likusi izdarīt Pati Dievadzemdētāja.


Vēl vienu brīnumu Dievadzemdētāja paveica 1948. gada 2. decembrī briesmīga ugunsgrēka laikā. Virs klostera parādījās mākonis, atnesot lietu, kas apdzēsa uguni.


Daudz brīnumu un dziedināšanu ir noticis un turpina notikt Dievmātes ikonas "Gerondisa" priekšā izlieto lūgšanu dēļ.  Vissvētā Dievadzemdētāja daudzkārt sniegusi Savu īpašo gādību mirstošajiem vecļaudīm, izdziedinājusi no dažādām slimībām, tajā skaitā arī no vēža.


"Gerondisa" kopijas ir daudzos Grieķijas dievnamos, un ir pamanīts, ka tā dziedina no neauglības, palīdz dzemdībās, sniedz manāmu palīdzību mācībās.


Krievijā brīnumdaroša "Gerondisa"  kopija atrodas Počajevas Dievmātes Aizmigšanas klosterī, kā arī Novotihvinskas sieviešu klosterī Jekaterinburgā.


Daudz brīnumu veic Dievmāte, uzklausot tos, kuri patiesā lūgšanā sauc pēc palīdzības "Gerondisa" ikonas priekšā:
Cilvēki lūdz palīdzību garīgu krīžu brīžos, lūdz mierinājumu un pareizā ceļa norādi. Ikonas priekšā lūdzas skolnieki un studenti. Slimie lūdzas pēc dziedināšanas, arī vēža un citās smagās slimībās. Dievmāte palīdz neauglības gadījumos un dzemdībās. Daudzi saņēmuši atvieglojumu dvēseles ciešanu un moku brīžos. 

 
Tropārs, 4.melod.:


Kā visugaišā zvaigzne / ar Dievišķiem brīnumiem  atmirdzēja Tavs svētais tēls, Atbrīvotāja, / ar Tavas svētības un žēlsirdības stariem / apspīdot bēdu naktī mītošos. / Sniedz arī mums, / Visulabā Jaunava, / atbrīvošanu no bēdām,/ dziedināšanu no dvēseles un miesas kaitēm, // glābšanos un lielu žēlastību.

 

Kondaks, 8. melod.:


Pie Tavas ikonas, Vissvētā Kundze, / bēdu nomāktie, ticībā nākuši, / ar Tavu aizbildnību atbrīvojušies no visa ļauna, /  bet, Tu, būdama Kristus Dieva Māte, / atbrīvo arī mūs no ļaunām likstām /  – laicīgām un mūžīgām,/ lai mēs uz Tevi saucam: //priecājies, mūsu Atbrīvotāja no visām nelaimēm.


Lūgšana


Ak, Augsti teicamā Māte, mūsu Ieprieca un Mierinājums, bēdās ātrā Palīdzētāja, vienīgā Cerība nelaimēs un izmisumā! Tu, kas Savu žēlsirdību kā svētīgu eļļu izlej un Savam Dēlam,  mūsu Dievam, nemitīgi par mums lūdzies, uzlūko Savu kalpu pazemību.  Kad mūsu dzīves diena slieksies pret vakaru, mūsu nāves stundā, uzklausi mūs, izlūdz Savam Dēlam dāvāt mums Svēto Dievmielastu un pavadīšanu Mūžīgajā Dzīvē. Palīdzi izbēgt no rūgtajām muitnīcām un remdini nāves mokas, neatstāj mūs, Savus bērnus, Tev pie Tava Dēla Krusta uzticētos, ar Savām lūgšanām dāvā cerību un glābšanos. Nepamet mūs, bārus un vājus. Noliecamies Tava Visšķīstā tēla priekšā, zinādami Tavu apsolījumu - "Neesmu nākusi, lai jūs Mani sargātu, bet lai Es būtu jūsu Sargātāja tagadējā laikā un nākamā".   Tāpat pasargi arī mūs no nelaimēm un uzbrukumiem, dziedini slimos, mierini noskumušos, atgriez nomaldījušos, pasargā bērnus, klēpī bērnus nesošajām palīdzi sekmīgi atraisīties no nastas, jaunos audzini un pamāci, vadi laulātos, atbalsti un sasildi vecos, un ved pie prāta cietsirdīgos bērnus, kas nerūpējas par saviem sirmajiem vecākiem. Uz Tevi mēs ceram, ar Tevi lepojamies, uz Tevi paļaujamies un, savās dvēselēs ceļos metušies, vienmēr slavējam Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu. Āmen.

 

© 2009 - 2019 BIBLOS