Dievmātes ikona "Zīme"
(Piemiņa: 27.nov. – v.st./ 10.dec. – j.st. )

 

 

Šī ikona attēlo Vissvēto Dievadzemdētāju ar lūgšanā paceltām rokām. Uz viņas krūtīm, uz apaļa vairoga (vai sfēras) fona –  Dievišķais Bērns ar svētījošu žestu (vai paceltām abām rokām) – Glābējs -  Emanuēls.

Dievmātes ikonas, kas pazīstamas ar nosaukumu "Zīme", Krievzemē parādījās XI — XII gadsimtā, bet tādu nosaukumu ieguva pēc brīnumainās zīmes no Novgorodas ikonas 1170. gadā.


Šajā gadā apvienotie krievu kņazu spēki Suzdaļas kņaza Andreja Bogoļubska vadībā nonāca līdz Lielās Novgorodas sienām. Pilsētas iedzīvotāji lūdzās, lai Kungs neatstāj viņus bez palīdzības. Trešajā naktī Novgorodas arhibīskaps izdzirdēja brīnumainu balsi, kas lika viņam no Kristus Apskaidrošanās baznīcas paņemt Vissvētās Dievadzemdētājas ikonu un aiznest to  uz pilsētas aizsargsienu.


Ikonas pārnešanas laikā ienaidnieki raidīja krusta gājienam virsū veselu bultu mākoni, un viena no tām ietriecās Dievadzemdētājas sejā. No Viņas acīm sāka plūst asaras, un ikona pagriezās ar seju pret pilsētu. Pēc tādas Dievišķas zīmes  ienaidniekus pēkšņi pārņēma neizskaidrojamas šausmas un viņi sāka cīņu savā starpā, bet Kunga uzmundrinātie novgorodieši bezbailīgi devās kaujā un uzvarēja.


Pieminot Debesu Ķēniņienes brīnumaino aizbildniecību, arhibīskaps Elija uzreiz iedibināja svētkus par godu Dievmātes Zīmei, kuru līdz šim laikam svin visa Krievijas Baznīca.


Visā Krievzemē ir pazīstamas daudzas Zīmes ikonas kopijas. Daudzas no tām izlējušas brīnumus vietējās baznīcās un tikušas nosauktas pēc brīnuma norises vietas.

 

Tropārs, 4.melod.:


Kā neuzveicamu sienu / un brīnumu avotu / iemantojuši Tevi, Visšķīstā Dievadzemdētāja, / mēs, Tavi kalpi,  uzveicam ienaidnieku karapulkus; / tāpēc lūdzam Tevi: / dāvā Savai pilsētai mieru // un mūsu dvēselēm lielu žēlastību.


Kondaks, 4.melod.:


Tava godājamā tēla zīmei / piemiņu svin Tavi ļaudis, Dievadzemdētāja, / jo ar to pār pretiniekiem / brīnumainu uzvaru  Savai pilsētai dāvāji; / tādēļ ticībā Tev saucam: / priecājies, Jaunava, // kristiešu slava.


Kondaks, 4.melod.:


Nāciet, ticīgie, gaiši svinēsim / visgodājamā Dievmātes tēla brīnumaino parādīšanos / un no tā žēlastību smēluši, / pirmtēlam aizkustinājumā sauksim: / priecājies, Marija, / Dievadzemdētāja, // Dieva Māte, Svētītā.


Lūgšana


Ak, Vissvētā un Visaugstisvētītā,  mūsu Visumīļā Kunga Jēzus Kristus Māte! Mēs nākam un klanāmies Tev Tavas svētās, brīnumdarošās ikonas priekšā, pieminot Tavas aizbildnības brīnumaino zīmi, no tās saņemtu  lielajai Novgorodai karadraudzes uzbrukuma dienās.  Pazemīgi lūdzam Tevi, Visspēcīgā mūsu cilts Aizstāve: tāpat, kā Tu senatnē mūsu tēviem esi steigusies palīgā, tāpat arī mūs, nespēcīgos un grēcīgos, dari Tavas mātišķās aizbildnības un gādības cienīgus.  Glāb un pasargā, Valdniece, Savā žēlsirdīgajā patvērumā Svēto Baznīcu, Savu pilsētu, visu mūsu pareizticīgo zemi un visus, kas nāk pie Tevis ticībā un mīlestībā, un aizkustinājumā ar asarām lūdz pēc Tavas aizstāvības. Visžēlsirdīgā kundze! Apžēlojies par mums, daudzu grēku apņemtajiem, izstiep pret Kristu Kungu Savas Dievu saņēmušās rokas un aizbilsti par mums Viņa labestības priekšā, lūdzot mums mūsu grēku piedošanu, dievbijīgu, mierīgu dzīvi, svētīgu kristīgu nāvi un labu atbildi Viņa Briesmīgajā tiesā, lai, Tavu lūgšanu dēļ  izglābti, iemantojam paradīzes svētlaimi un ar visiem svētajiem dziedam Cienīgi godājamās Trijādības – Tēva un Dēla, un Svētā Gara -   Vissvēto un Augsti teicamo Vārdu un  Tavu lielo žēlsirdību pret mums mūžīgi mūžos. Āmen.

 

© 2009 - 2019 BIBLOS