Diakons Andrejs Kurajevs

PROTESTANTIEM PAR PAREIZTICĪBU

Kristus mantojums

 

20. Ticība amerikāņu garā: prece eksportam? [414]

 

Dolārs, hamburgers un Bilija Grema evaņģēlijs iet roku rokā. Savā pēdējā grāmatā amerikāņu sociologs Džordžs Ricers piedāvā savu versiju amerikāņu sabiedrības racionalizācijai, nosaucot to par makdonaldizāciju. Viņš ņem vērā to industriju dažādās formas, kas apkalpo amerikāņus viņu ikdienas dzīvē: ātro ēdienu, ātro automašīnu apkalpošanu, ātro iepirkšanos veikalos, ātro veselības aizsardzību utt. Šie ikdienas apkalpošanas veidi funkcionē tāpat kā birokratizācija un  citi racionalizācijas veidi, kā mehānisms, kas pastāvīgi rada dzelzs racionalizācijas būri ap cilvēku, no kura viņš nevar ne atbrīvoties, ne novērsties sevis paša racionalizācijai.

 

Makdonalizācijai ir četri galvenie aspekti:

 1. Efektivitāte. Visur, kur ir kaut kāda cilvēka vajadzība, makdonalizētā sistēma atdala pašu svarīgāko šajā nepieciešamībā, iezīmē ātru ceļu tās apmierināšanai un izsviež izmeklēto ceļu vai lēmumu tirgū.

 2. Kvantitāte un aprēķins. Par sava vēdera stāvokli jūs varat spriest pēc tā, kāda lieluma hamburgers jums ir vajadzīgs. Jūs jau iepriekš zināt, cik daudz laika jums būs nepieciešams attiecīgās apkalpošanas punkta apmeklējumam. Jūsu fotogrāfijas būs attīstītas stundas laikā, jūsu pica tiks piegādāta pēc 20 minūtēm kopš pasūtījuma brīža utt.

 3. Paredzamība. Jūs zināt, ko gaidīt, un varat būt pārliecināti par to, ka saņemsiet. Hamburgeram Maskavā ir tāda pati garša, kā Makdonalda hamburgeram Stokholmā, un abiem ir tāda pati garša kā hamburgeram, ko jūs nopirkāt trīs mēnešus atpakaļ.

 4. Kontrole caur cilvēcisko tehnoloģiju nomaiņu pret bezcilvēciskām. Tādā sistēmā jūsu uzvedību vada neatkarīgi vai esat klients, vai darbinieks. Ir gaidāms, ka patērētāji uzvedīsies atbilstošā veidā, ko viņi arī dara pat bez iepriekšējas apmācības, bet darbinieki to dara pat vairāk, iespējams tādēļ, ka viņi ir atbilstoši apmācīti makdonaldiskai uzvedībai.

Pēdējais vārds pieder biznesam, un instances vietā, kas īsteno individuālu kontroli pār makdonalda sistēmas kvantitāti un kvalitāti, cilvēks kļūst par kontroles objektu, ko vada bizness.

Evanģēliskās kompānijas, kuras ir vērstas uz Austrumeiropu, manuprāt, ir līdzīgas ātrās ēdināšanas restorānu dibināšanas kompānijām, kuras pašreiz tiek atvērtas šajā pat pasaules daļā. Gan vienas, gan otras parāda sociālisma ideoloģijas krišanas pazīmes un kā tādas ar entuziasmu tiek to, kuri šajā ideoloģiskajā sistēmā bija īpaši apdalīti, apsveiktas. Ir viegli apsveikt Makdonaldu impērijas restorānu Maskavā kā iepriekšējā ražošanas veida nosodījumu...


Evaņģēliskais “produkts”, kas ienāk Austrumeiropas tirgū, parāda līdzību starp hamburgeru un reliģijas tirgus noietu.

 1. Evaņģēliskās kompānijas saturs ir individuāls, vienreizējas lietošanas produkts atšķirībā no tradicionālās valsts un nacionālu baznīcu labās vēsts paušanas, kas nesaraujami ir saistīta ar kultūru un tradīcijām un nevar būt izmantota individuālai un vienreizējai lietošanai.

 2. Evaņģēliska kompānija garīgās vajadzības apskata kā jebkuras citas cilvēka vajadzības, tas ir kā tīri individuālu parādību.  Tā ka šādas vajadzības ir lielam skaitam cilvēku, to parādīšanos var aprēķināt un apmierināt, izmantojot laicīgā ekonomiskā biznesa racionālos līdzekļus.       

 3. Sapulces, kas tiek organizētas kompānijas ietvaros, piedāvā produktu, ko atsevišķs cilvēks var uztvert kā savas individuālās vajadzības apmierinājumu.

 4.  Piedalīšanās sapulcē kompānijas ietvaros ir efektīvs veids kā apmierināt individuālo garīgo vajadzību. Ja jūs uz to ejat, jūs pilnībā esat pārliecināti par to, ka jums ir sajūta, kuru var interpretēt kā apmierinājumu.

 5. Atsevišķs cilvēks var aprēķināt, uz kādu tikšanos, ko ir organizējusi kompānija, iet- ilgtermiņa vai uz īsu, atkarībā no tā, cik spēcīga ir vajadzība un cik daudz laika viņam ir. Cilvēks var piedalīties vairāk vai mazāk aktīvi, ar to manipulējot ar sava pārdzīvojuma spēku.

 6. Atsevišķa cilvēka iespaidus var paredzēt un kontrolēt. Jūs zināt, ko tieši pārdzīvojat un paši varat kontrolēt dažas sava pārdzīvojuma puses.

 7. Evaņģēlisko kompāniju organizācija ir līdzīga Makdonalda tipa uzņēmumu tīkla dibināšanai. Visbiežāk ir centrs un ir klienti-ceļabiedri, kuri ir nolēmuši pievienoties centram savu pašu kopienu relatīvas brīvības ietvaros. 

Šā saraksta turpināšanas vietā es minēšu dažus apsvērumus, kas norāda uz racionalizēto evaņģēlisko kompāniju garīgo produktu “iracionalitāti” Austrumeiropā.

 1. Masu sapulču pievilcība evaņģēlisko kompāniju ietvaros ir atkarīga no pasākuma masveidības. Bet tieši šī masveidība viņiem traucē satikties ar ļaudīm citam ar citu personiski. Viens no simptomiem ir nepieciešamība pēc milzīgām audio un video sistēmām sapulces dienā, lai katrs redzētu sludinātāju. Masveidība noved pie pretēja rezultāta.

 2. Garīgo pārdzīvojumu, ko “rada” sapulce, var raksturot kā stipru, un tādu, kas nav līdzīgs nekam citam. Ricers tieši tāpat apraksta ātra ēdiena garšu. Bet nekas netiek teikts par to, ka šī pieredze patiešām ir dziļa, labvēlīga un patiesa.

 3. Var uzdot jautājumu: vai patiesi ir iespejams apmierināt garīgu vajadzību ar evaņģēlisku sapulci, jeb ir reliģiozi aspekti, kurus nevar apmierināt ar šāda veida garīgu preci.

 4. Individuāla vidē netiek ņemts vērā reliģiskais saturs, kas izpaužas kultūrā un tradīcijās.

Ātrās ēšanas industrijas atnākšana Austrumeiropā diez vai palīdzēs vietējās ēdināšanas industrijas uzplaukumam. Ir liels risks, ka jaunie uzņēmumi sagraus vecos vietējos uzņēmumus. Tieši tāpat jaunā racionalizētā reliģiskā “prece”, iespējams, sagraus vecās, tradicionālās reliģiozitātes formas.

 

 

414 Tiek minēts ar saīsinājumiem pēc: Строруп Й. (J. Straarup). Вера по-американски: товар на экспорт? // Проблемы экуменизма и миссионерской практики. Сборник научных трудов. — М., 1996, lpp. 166 -175. J. Strorups - Zviedru Baznīcas loceklis, doktors, Upsalas universitātes līdzstrādnieks. Prece eksportam pasaules praksē parasti ir zemākas kvalitātes salīdzinot ar tām precēm, kas ir ražotas iekšējam tirgum, lai arī cik tas mums, kas esam pieraduši pie pretējā, būtu negaidīti. 

 

Вверх

© 2009 - 2019 BIBLOS