Lūgšana
par pasargāšanu un palīdzību ceļā

 

Visulabais un Visžēlsirdīgais Dievs, Kurš visus sargā ar Savu žēlastību un cilvēku mīlestību! Pazemīgi lūdzu Tevi  Dievadzemdētājas un visu svēto lūgšanu dēļ pasargi no pēkšņas nāves un visādām nelaimēm mani, grēcīgo, un man uzticētos cilvēkus, un palīdzi neskartus nogādāt pēc katra vajadzības.


Žēlīgais Dievs! Atbrīvo mani no ļaunā pārdrošības gara, dzeršanas nešķīstā spēka, kas izsauc nelaimes un pēkšņu nāvi bez nožēlas.


Glāb un palīdzi man, Kungs, ar tīru sirdsapziņu nodzīvot līdz sirmam vecumam bez manas nevērības dēļ nogalēto un izkropļoto cilvēku nastas, un lai slavēts ir Tavs svētais vārds tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.    

© 2009 - 2019 BIBLOS