Pareizticīgās Baznīcas Lūgšanu Grāmata (Jēkabpils, 1999)

Pareizticgās Baznīcas dievkalpojumi (Rīga,1939)

Pamatlūgšanas

Pareizticīgo dziedājumi latviešu valodā (mp3)

Pareizticīgo kristiešu lūgšanu albums latviešu valodā “Slava Tev, Dievs! Slava Tev, Dievs! Slava Tev, Dievs!”

Nošu elektroniskā bibliotēka

 

Akafists Vissvētajai Dievadzemdētājai par godu Viņas ikonai "Ātrā Palīdzētāja"

Kā sagatavoties grēksūdzei un Svētajam Vakarēdienam // Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2014. gadam, (135. - 143. lpp.)

Vladimirs Nemičenkovs. Baznīcas kalendārs // Pareizticīgās Baznīcas kalendārs 2014. gadam (131.-134. lpp.)

Priesteris Mihails Želtovs. Nolikuma Svētajam Vakarēdienam izcelšanās

Lūgšanas:

Pjuhticas Vissvētās Dievadzemdētājas ikonas "Pie avota" priekšā

Svētajam moceklim Trifonam

 

© 2009 - 2017 BIBLOS