...iededzinājis sveci, neviens neliek to zem pūra, bet svečturī, lai tā dotu gaismu visiem, kas atrodas mājā.

(Mt. 5,15)

 

19.08.2017. Svēto dzīvesstāsti: Jāņa Zeltamutes krusta ceļš (Sast. O. Orlova)

24.07.2017. Ticība un Baznīca: Arhimandrīts Andrejs Konanoss. Debesu gobelēna mezgli

13.07.2017. Ticība un Baznīca: Mūķene Kornēlija (Rīsa). Pareizticīgā Amerika. Hieromūks Serafims (Rouzs)

13.07.2017. Pareizticība Latvijā: Arhimandrīts Viktors Mamontovs. Tuksneša iemītnieks shiarhimandrīts Kosma (Smirnovs)

02.07.2017. Bērniem: Bērniem par sirdsskaidro Serafimu

 

© 2009 - 2017 BIBLOS