Dievmātes ikona "Negaidītais prieks"
Piemiņa: 1./14. maijs, 29. maijs / 11.jūn.  9./ 22. decembris

 Ikonas "Negaidītais prieks" 7 mācību stundas
Apbrīnojama ir šīs ikonas vēsture, un apbrīnojamas ir tās mācību stundas, ko varam no tās gūt.

 

1. Svētku vēsture


Ne visiem zināma ikonas "Negaidītais prieks" vēsture, tāpēc īsumā iepazīstināsim ar to. Kāds daudz grēkojis cilvēks ik dienas lūdzās Dievmātes ar Bērnu tēla priekšā, bet pēc tam devās uz nelādzīgām nelikumībām. Un reiz tēli ikonā pēkšņi it kā sakustējās, atvērās Glābēja brūces, un no tām izšļācās asinis – kā pie Krusta. Redzot ko tādu, šis cilvēks izbailēs nokrita pie zemes un iesaucās: "Ak, Kundze, kurš to izdarīja?!"  Dievadzemdētāja atbildēja: "Tu un pārējie grēcinieki no jauna sitat krustā Manu Dēlu kā jūdi". Šis cilvēks lūdza apžēloties, un Dievadzemdētāja aizbilda par viņu, daudzkārt lūdzot Kungu piedot šim grēciniekam. Pēc četrkārtīgas lūgšanas Kungs visbeidzot piekrita, bet grēcīgais cilvēks uz visiem laikiem izmainīja savu dzīvi. Šis notikums tad arī kļuva par pamatu ikonas "Negaidītais prieks"  sižetam.

2. Negaidītais


Tas bija prieks, uz kuru jau vairs necerēja, negaidīja. Neviena nenopelnīts, ne par ko nesūtīts, bet dāvāts Dieva žēlastības un Dievmātes sirsnīgās lūgšanas dēļ.

 

3. Ieradums


Stāsts par Negaidītā prieka brīnumu – tas vēl ir arī stāsts par ieradumu. Jo grēcīgais cilvēks, dienu no dienas izsakot lūgšanu Dievmātes ikonas priekšā, bija pieradis sacīt: "Priecājies, Dievadzemdētāja Jaunava..." un, šķiet, īpaši neiedziļinājās šo vārdu nozīmē.  Citādi tie būtu iestrēguši viņam kaklā un nebūtu izteikti, jo viņš katru dienu devās grēkot. Tikai briesmīgais brīnums, kura cienīgs viņš bija tapis, varēja atvērt viņa acis, lai viņš ieraudzītu pats sevi, savu ieradumu gan uz lūgšanu, gan uz grēku, un palīdzētu viņam izbīties par saviem darbiem un uz visiem laikiem izmainīt tos.

 

4. Biedējošie svētki


Ne velti grēks, uz kuru devās cilvēks, vārdā Ņikita, nav nosaukts vārdā. Noklusēšana garīgajā literatūrā reizēm ir ne mazāk svarīga kā izstāstītais. Kāpēc grēks netiek nosaukts? Droši vien tāpēc, ka tas var būt jebkāds grēks, tātad, jebkura no mums. Un, ja aizdomājamies, ka mūsu grēki patiešām katru reizi sit krustā Glābēju, un katru reizi, kad mēs grēkojam, "mēs kļūstam par Kristus ciešanu dalībniekiem, paši sagādājam šīs ciešanas, stājamies to rindās, kuri nodeva Kristu, kuri Viņu notiesāja, kuri Viņu sita krustā, vai to rindās, kuri mazdūšības un baiļu dēļ neiestājās pat ar vārdu par Viņu", tad "Negaidītā prieka" svētki patiesi izraisa bailes.

5. Nāves apjēgšana


Apdomājot šo stāstu par negaidīto prieku, ir svarīgi atcerēties, ka brīnums notika ne tikai tāpēc, ka grēcīgais cilvēks lūdzās. Jā lūgšanai šeit bija ļoti svarīga loma: tā gan atklāja cilvēkam viņa grēcīgumu, gan kalpoja par iemeslu piedošanai. Tomēr ar piedošanu šis stāsts nebeidzas, tas vēstī par to, ka šis cilvēks pilnībā izlaboja savu dzīvi, un līdz pat savu dienu beigām dzīvoja dievbijīgi. Tas ir, notika īsta grēknožēla – apziņas maiņa. Surožas metropolīts Antonijs min tādu piemēru: "Ja kāds no mūsu dārgajiem, tuvajiem, vai vienkārši svešs cilvēks tiktu nogalināts mūsu dēļ, vai tad mēs spētu to aizmirst? Ja mēs būtu vainīgi kāda nāvē un satiktos ar viņa māti – vai gan mēs varētu vienkārši pateikt: "Piedod!"? Mums būtu jādzīvo tā, lai attaisnotu šo piedošanu, attaisnotu un apjēgtu šo nāvi".

 

6. Dievmātes mīlestība


Protams, viena no svarīgākajām mācību stundām stāstā par Negaidīto prieku – tā ir mācība par Dieva žēlsirdību un par Dievmātes bezgalīgo mīlestību pret cilvēkiem. Jo – kā Viņa, redzot, ka Viņas Dēlu atkal sit krustā, ka asinis plūst no Viņa brūcēm, tomēr spēj lūgt apžēlot šo grēcinieku? Un ne vienu reizi, bet vairākas.

 

 7. Dieva žēlsirdība


Dievmāte tomēr izlūdz piedošanu grēcīgajam cilvēkam. Viņa ir gatava krist pie Dēla kājām un necelties, kamēr Viņš piedos grēkus šim grēciniekam.  Un Dēls piedod, sacīdams: "Likums pavēl, lai Dēls godātu Māti, bet taisnība grib, lai Likumdevējs Pats izpildītu likumu. Es esmu Tavs Dēls, bet Tu esi Mana Māte, un Man Tevi jāgodā, uzklausot Tavas lūgšanas. Lai notiek, kā Tu vēlies: viņam tiek piedoti grēki Tevis dēļ. Kā zīmi piedošanai lai viņš skūpsta manas brūces". Tā Dieva žēlsirdība nezin robežu un izpaužas pat attiecībā uz to, kurš sit viņu krustā.


http://russian7.ru

Tropārs Vissvētajai Dievadzemdētājai Viņas ikonas "Negaidītais prieks"  priekšā

4. melodija:


Šodien, ticīgie ļaudis, garā svinam,/ slavēdami sirsnīgo kristīgās cilts Aiztāvi, /un nākdami pie Viņas visšķīstā tēla, saucam šādi: / ak, Visžēlīgā Valdniece Dievadzemdētāja, / sniedz mums, daudzu grēku un bēdu nospiestiem, / negaidītu prieku / un atbrīvo mūs no visāda ļaunuma, / lūgdama Savu Dēlu, Kristu, mūsu Dievu, // glābt mūsu dvēseles.

   
Lūgšana Vissvētajai Dievadzemdētājai Viņas ikonas "Negaidītais prieks"  priekšā


Ak, Vissvētā Jaunava, Visulabā Dēla Visulabā Māte, šīs pilsētas un šī svētā dievnama Aizbildne, visu grēkos, bēdās un slimībās uzticamā Priekšstāve un Aizstāve!  Pieņem šo mūsu lūgšanu dziesmu, Tev pienestu no mums, Taviem necienīgajiem kalpiem, un kā senatnē grēcinieku, kurš ik dienas daudzkārt lūdzās Tavas ikonas priekšā, nenicināji, bet dāvāji viņam grēknožēlas negaidīto prieku, un ar Savām daudzajām un sirsnīgajām aizlūgšanām noslieci Savu Dēlu piedot šim grēcīgajam un maldu ceļos noklīdušajam, tāpat arī tagad nenoniecini mūsu, Tavu necienīgo kalpu, lūgšanas, un izlūdz Savam Dēlam un mūsu Dievam, lai arī mums visiem, kas ticībā un aizkustinājumā klanāmies Tava dziedinošā tēla priekšā, katram pēc vajadzības dāvā negaidītu prieku: grēciniekiem, kas iestiguši ļaunuma un kaislību dzelmē – iedarbīgu attapšanos, grēknožēlu un glābšanos; bēdās un skumjās esošajiem – mierinājumu;  —nelaimēs un ieļaunojumā esošajiem – pilnīgu atbrīvošanu no tām;  mazdūšīgajiem un cerību zaudējušiem – cerību un pacietību; priekā un pārpilnībā dzīvojošajiem – nemitīgu pateicību Labadarītājam Dievam; trūkumā esošajiem – žēlsirdību; tiem, kas slimi un ilgi slimo, un ārstu pamestajiem – negaidītu dziedinājumu un stiprinājumu; slimības dēļ prātu zaudējušiem – prāta atgriešanos un atjaunošanos; tiem, kuri dodas mūžīgajā un nebeidzamajā dzīvē – nāves atceri, aizkustinājumu un satriektību par grēkiem, možu garu un stipru cerību uz Tiesneša žēlsirdību. Ak, vissvētā Kundze! Iežēlojies par visiem, kas teic Tavu visgodājamo vārdu un sniedz visiem Savu visspēcīgo patvērumu un aizstāvību: tos, kas mīt dievbijībā, šķīstībā un godīgā dzīvošanā līdz pat mūža galam svētībā pasargā; ļaunos dari labus; nomaldījušos uz pareizā ceļa uzved; sekmē ikvienu labu un Tavam Dēlam tīkamu darbu; sagrauj ikvienu ļaunu un Dievam pretīgu lietu; tiem, kas nonākuši neizpratnē, grūtos un bīstamos apstākļos, no Debesīm nosūti neredzamu palīdzību un padomu,  paglāb no uzbrukumiem, kārdinājumiem un bojāejas, no visiem ļauniem   cilvēkiem un redzamiem, un neredzamiem ienaidniekiem aizstāvi un pasargā; pa ūdeni braucošajiem esi līdzās, ceļiniekiem līdzi ceļo; tiem, kas trūkumā un izsalkumā, esi Barotāja; tiem, kas bez pajumtes un patvēruma, esi viņu pajumte un patvērums; kailajiem - ietērps,  tiem, kam pāri nodarīts un netaisni vajātajiem – aizstāvība; tos, kas cieš apmelojumus, nievas un zaimus, neredzami attaisno; apmelotājus un zaimotājus visu priekšā atmasko; tiem, kas apcietinātām sirdīm tur ienaidu, sniedz negaidītu izlīgumu un mums visiem -  mīlestību vienam pret otru, mieru, dievbijību, veselību un ilgas mūža dienas. Laulību pasargā mīlestībā un vienprātībā; samierini laulātos, kas tur ienaidu un šķelšanos, savieno viņus nesaraujamā mīlestības vienotībā; mātēm, kam jādzemdē, dod drīzu atraisīšanos, audzini bērnus, jauniešus vadi šķīstībā, atdari viņu prātu ikvienai derīgai mācībai, Dieva bijībai, māci atturībā un darba mīlestībā; tuviniekus ar mieru un mīlestību pasargi no strīdiem un ienaida;  bāreņiem esi Māte, novērs viņus no visādiem netikumiem un sārņiem, un māci visu labu un Dievam tīkamu, bet pavedinātos un grēkā, un netīrībā kritušos, grēka sārņus noņēmusi, izved no bojāejas bezdibeņa;  atraitnēm esi Mierinātāja un Palīdze, vecumam – zizlis. Atbrīvo mūs visus no nāves bez grēknožēlas un dāvā mums visiem kristīgu mūsu dzīves galu – mierīgu,  bez slimībām, bez apkaunojuma, un labu atbildi Kristus Briesmīgajā Tiesā: ticībā un grēknožēlā aizgājušajiem no šīs dzīves dod dzīvot ar Eņģeļiem un visiem svētajiem; pēkšņā nāvē aizgājušajiem izlūdz Savu Dēlu būt žēlīgam; un par tiem, kuriem nav tuvinieku,  kas lūgtu viņiem mierīgu dusu no Tava Dēla,  Pati esi nemitīga un sirsnīga Aizlūdzēja un Gādātāja: lai visi Debesīs un virs zemes pazīst Tevi kā stipru kristiešu cilts Aizbildni, kas nekrīt kaunā, un, to redzēdami, slavē Tevi un Tavu Dēlu kopā ar Mūžīgo Viņa Tēvu un Viņam Vienbūtīgo Garu tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

 

www.pravoslavie.ru

 

© 2009 - 2018 BIBLOS