Pareizticīgo Pirmais maijs
(No protodiakona Andreja Kurajeva "dzīvā žurnāla")

 

Metropolīts Serapions (Fadejevs)

Šogad pareizticīgo Pasha iekrīt 1.maijā. Žurnālisti jau iepriekš lūdz manus (t.i., A. Kurajeva) komentārus par šotēmu.


Man prātā nāk kāda padomju laika baznīcas leģenda:


80. gadu sākums. Uz Vladimiras eparhiju nosūtīts arhibīskaps Serapions Fadejevs. Tā nez` kāpēc bija vēlējies patriarhs Pimens…


Lūk, Serapions konstatēja, ka reiz viņam jaunajā, bet vispār senajā, eparhijā bija pazīstama Dievmātes Maksimovas ikona. Tajā laikā, tāpat kā pašlaik, tā jau glabājās valsts muzejā Vladimirā. Viņš nolemj atjaunot (bet varbūt pirmo reizi iedibināt) īpašu dienu tās godināšanai savā eparhijā.


Cenšoties ievērot visu padomju procedūru, Serapions raksta PSRS Reliģijas lietu padomei lūgumu atļaut viņam par godu šai senajai ikonai katedrālē noturēt īpašu dievkalpojumu ar krusta gājienu un baznīcas zvanu zvanīšanu.


Padome paziņo, ka šis jautājums attiecas tīri uz dievkalpojumu sfēru, tāpēc tai ar to nav nekāda sakara, un nodod Serapiona papīru patriarhijai. Pimens nevēlas uzņemties atbildību uz sevis, un nosūta lūgumu Serapionam atpakaļ ar rezolūciju, ka, sak`, tā ir vietējā tradīcija, nevis visas Baznīcas kopējā, tāpēc jums, valdniek, ir tiesības savai eparhijai patstāvīgi noteikt īpašu dievkalpojumu dienas.


Saņēmis nepieciešamos ne-aizliegumus, tas ir, pilnvaras, Serapions viņa norādītajā datumā, 18.aprīlī, zvana zvanus un iziet katedrāles laukumā ar krusta gājienu.


Starp citu, tajā laikā šis laukums saucās par Brīvības laukumu. Tur stāvēja (un stāv) Ļeņina piemineklis. Turklāt Ļeņins stāv pretī katedrālei un līdz 1950. gadam pat norādīja uz to ar roku. Kalendāra partejiski-sarkanajās dienās tieši pie šī pieminekļa tika uzstādīta tribīne pilsētas vadoņiem, kurus sveicināja darbaļaužu demonstrācijas.


Lūk, krusta gājiens no katedrāles iziet uz Brīvības laukumu… Bet to jau aizņēmuši. Tā pati darbaļaužu demonstrācija. Jā, 18.aprīļa padomju demonstrācija. Lieta tāda, ka Serapions paredzētās eparhijas vienkāršo svinību datumu visur bija uzrādījis pēc vecā stila. Bet pēc jaunā tas bija 1.maijs.


Un tā, krusta gājiens atklāti iznāca demonstrācijas un partijas tribīņu priekšā. Zvani nozvanīja bravūrīgus maršus. Tauta, ieraudzījusi tādu skatu, pagriezās ar dibenu pret tribīnēm un metās uz baznīcu. Vadoņi palika apjukuši un pamesti.


Skaidrs, ka tūdaļ tika organizēta izmeklēšana: "kurš uzdrošinājās? kurš atļāva?!!!"


Bet Serapions rāda visas atļaujas – gan no Padomes, gan no Patriarhijas. Bet tas, ka datums pēc vecā stila – mēs tak` atpalikuši baznīcas cilvēki, no padomju valsts atdalīti, lūk, arī sanākusi tāda drūzmēšanās.


Vispār, sodīts viņš netika. Bet to, vai Vladimirā tika atkārtots krusta gājiens 1.maijā pēc jaunā stila, un to, vai tas norisinās vēl tagad – nezinu.

 

http://diak-kuraev.livejournal.com/?skip=40
Mar. 25th, 2016 at 10:43 PM

 

Вверх

© 2009 - 2019 BIBLOS