Meklēt  
 

 

Ar Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga svētību

 

Grāmatas vākus ilustrējis Arturs Akopjans

Grāmatu sastādījis priesteris Jānis Kalniņš

Ievads

Ir pagājuši gandrīz 60 gadi, kopš mocekļa nāvē miris Rīgas un visas Latvijas Arhibīskaps Jānis (Pommers). Taču viņa novēlējums - Latvijas valsts labā sadarboties pareizticīgajiem ar luterāņiem - paliek spēkā. Šī nelielā publikācija ir mēģinājums īstenot pareizticīgā Virsgana ieceri. Lasot šo dziļi pārdomāto, interesanto rakstu, ar bažām jāsecina, ka mēģinājums bez Dieva uzcelt paradīzi zemes virsū turpinās. Cilvēce visā tās kopumā jau ir nosodījusi komunismu, taču, vai tā ir gatava, saskatīt un saprast Jaunā Laikmeta (New Age) ideju mērķi un būtību? Sātaniska ģenialitāte ir pārsteidzoši intriģējoša. Vienota pasaules reliģija. Vai tas nav skaisti? Taču kam kalpos šī reliģija? Dievam? Var jau būt, ka viens otrs no JL pārstāvjiem tā domā. Mūsu pienākums ir liecināt par to, ka JL Dievs nav Kristus, bet pats sātans, kurš "izliekas par gaismas eņģeli, tāpēc arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem" (2. Kor. 11, 14). Nevar nepamanīt to, ka cilvēce tiek gatavota šīs jaunās reliģijas pieņemšanai. Tas notiek, izmantojot visus pieejamos informācijas kanālus. Ne velti Sv. Raksti saka: "esiet nomodā" (Mat. 24, 26), "pārbaudiet garus, vai tie ir no Dieva" (1. Jņ. 4,1), "jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt" (Ef. 6, 12.-13). Lai Dievs mūs svētī šajā cīņā.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas priesteris Jānis Kalniņš, 1993. gada jūlijs

Ziņas par grāmatas autoru

Esmu dzimis 1948. gadā Liepājā divu bērnu ģimenē. Vecāki piederēja pie kristīgās draudzes, bet nebija aktīvi kristieši. Dzīves pārbaudījumu brīžos gan lūdza Dievu. Atceros kādu piecdesmito gadu vējainu rudens vakaru, kad visi nometāmies ceļos un tēvs skaitīja lūgšanu. Lai necilvēki paietu garām mūsu namam. Runāja, ka naktī būšot izvešanas. Neizveda. Ticēju, ka Dievs mūsu lūgšanas uzklausījis. Tā vēl nebija apzināti realizēta un garīgās cīņās izkopta ticība. Dieva Valstības sēkla, kas tika viena gada vecumā kristību dienā Sv. Annas baznīcā mesta dvēselē, izauga pamazām. Lielu lomu pie tā spēlēja mana vecāmāte Anna, kura bija īsts ticības cilvēks, Sv. Annas draudzes locekle.

Vēlāk skolas gados, kad vēstures skolotājs teica: "Mēs laiku skaitām no izdomātā Jēzus Kristus dzimšanas", jau parādījās pirmie noturīgas ticības asni. Piecēlos un sacīju: "Jūs, skolotāj, melojat!" Tai laikā man vēl nebija daudz argumentu, ko likt pretim skolotājam un vēlāk direktoram, pie kā tiku aizvests. Tikai viens bija skaidrs: "Pieaugušie melo, Dievs nav izdomāts!"

Slāpes pēc Patiesības un vajadzība Patiesību apliecināt citiem neradās uzreiz. Sākumā bija tikai neapmierinātība ar sevi, nespēja iekļauties garīgi tukšajā un trulajā nožēlojamās zemes dzīves "paradīzes" cēlāju piedāvātajā rosībā.

Kad nomirst tēvs, māte paliek viena ar diviem pusaudžiem-dēliem. Pametu skolu. Apgūstu atslēdznieka profesiju. Pirmā darbavieta - Liepāja, lokomotīvju depo.

Tad nāk hipiju laiks. Iekšējā neapmierinātība ar sevi laužas uz āru un pāraug protestā pret visu un visiem. Seko konflikts ar okupācijas režīma likumiem. Kļūst skaidrs, ka stihiska dumpošanās noved vēl lielākā bezizejā. Turpinu strādāt dažādus darbus. Vakaros mācos vakarskolā. Pabeidzis vidusskolu, mēģinu iestāties LVU žurnālistikas fakultātē. Neveiksmīgi. Šinī laikā jau ir uztaustīts Ceļš. Tiesa, sākumā ne šaurais, taisnais Kristus patiesības Ceļš. Pēc karatē nodarbībām meditācijās atklājās, ka pastāv kāda neredzama pasaule. Krišana tunelī apraujas pie ugunīgas sienas. No Tās puses nāk svētlaimes pilns starojums. Kārdinātājs čukst: "Kāp droši pāri!" Baiļu nav. Ir tikai kāda neizpildīta uzdevuma sajūta. Ar to pietiek, lai atgrieztos šinī pasaulē. Nu jau ar diezgan skaidru mērķa izpratni: atraisīt "kaut ko" savā dvēselē, lai "kaut kas" būtu atraisīts Tur, Otrajā Pusē. Īsā laikā kāri "apriju" visu, kur kaut kas rakstīts par Dievu un Otro Pusi.

Budisms un hinduisms, Kristus Evaņģēlijs un Vecā Derība, Agni joga un okultisms, modernā parapsiholoģija un no VDK noplūdusī informācija par telepātiju un psiholoģiskiem eksperimentiem un daudz kas cits nonāk līdz manīm. Šinī Patiesības meklējumu periodā viss liekas labs. Bet drīz sāku sajust kādu lielu nemieru. Jūtu, ka esmu uz kāda garīga bezdibeņa malas. Sāku ievērot, ka cilvēki, kas lieto tik daudzveidīgu garīgu barību ļoti izmainās. Ne uz labo pusi. Līdzās svētuma, šķīstības pilniem dzīves periodiem parādās grēks un netiklība. "Garīgi realizēto", "guru" mierinājumi: "Pārejas periodā uz dvēseles garīgu realizāciju tā jābūt," skan nepārliecinoši. Saprotu - man jātiek Baznīcā! Eju un atskan šāviens. Šauj no visām pusēm. Arī no baznīcas torņa šauj. Bet es tomēr skrienu pretim baznīcai, saprotu, ka tikai tur būs drošība un patvērums. Atmostos. Ieskatos spogulī. Nepazīstu savu seju - tik vāja un izmocīta tā izskatās. Esmu Izšķīries. Kristus un neviens cits!

Drīz sākas pirmie konflikti ar vecajiem draugiem. Vēl neko neemu teicis par savu cīņu un izšķiršanos piederēt Kristum, bet tumsas gars jau to ir pamanījis. Viņu tracina un biedē Gaisma, kuras kalps esmu nolēmis kļūt.

Sāku mācīties teoloģijas seminārā. Vēlāk, 1988. gadā, turpinu teoloģijas studijas Latvijas universitātē teoloģijas fakultātē. 1991. gadā mani ordinē par Latvijas evaņģēliski-luteriskās Baznīcas mācītāju. Paralēli studijām kalpoju piecās draudzēs. Veicu kristīgo misiju Latvijas Aizsardzības spēkos kā armijas kapelāns.

Tāds ir bijis mans ceļš pie Kristus, pie tās vienīgās Patiesības, kas man šodien ļauj skaidri saskatīt globālo cilvēces garīgās pievilšanas mēģinājumu, ko plāno tumsas gars sātans caur New Age Movement.

Gribu no sirds pateikties Latvijas Pareizticīgo Baznīcai, tās priesterim Jānim Kalniņam, visiem, kas ieguldījuši savu darbu un līdzekļus šīs grāmatas izdošanā.

Kas vēlas ņemt dalību New Age atmaskojošā kristīgā grupējumā "Viss tapis jauns" (2 Kor. 5:17), rakstiet:

Agrim lesalniekam, Liepu iela 21, Liepāja, Latvija, LV 3401. Tel. 23946 - Liepāja.

 

Grāmata veltīta traģiski bojā gājušā mana brāļa Sigurda piemiņai.

Jaunā Laikmeta vecā seja

Rietumu pasaulē dzīvojošos kristiešos jau labu laiku nemieru un bažas rada "Jaunā Laikmeta" ("New Age") kustības ātrais uzplaukums un izplatība.

JL kustība nav no reālām cilvēka dzīves norisēm atrauta mācība vai reliģija; tā sevī sintezē moderno psiholoģiju jeb tā saukto progresīvo apmācību, zinātni, mākslu, pedagoģiju, medicīnu, ekonomiku un politiku. Tas viss tiek prasmīgi savīts ar okultismu, mistiku, maģiju, pagānismu, kas faktiski arī veido JL reliģiju.

Nav tādas cilvēku darbības sfēras, ko savā interešu lokā neietvertu JL kustība. Vēl vairāk, JL rada pats savu kultūru, literatūru, mākslu, mūziku, zinātni ar tādu slavenu pārstāvju palīdzību kā - dziedātājs Denevers, aktrise Sirleja Makleina, rakstnieks Aizeks Azimovs, astronauts Edgars Mičels, fiziķis Fricdžofs Kopra, visiem labi pazīstamais politiķis Villijs Brants un daudzi citi.

JLkustība navkāda Rietumu pasaules cilvēka dzīves specifikai lokāla organizācija, un par to liecina savstarpēji labi savā darbībā koordinētu JL grupu nosaukumi, kas atklāj šīs kustības globālos plānus. ASV darbojas "Pasaules internacionālo studiju starptautiskais centrs" Džordža Kristi vadībā, Reindolfa Praisa vadītā "Globālās ārstēšanās planetārā komisija", "Pasaules kalpu jaunā grupa", "Planetārkomisija" un daudzas citas organizācijas.

Pagātnē tikai fašisma līderim Ādolfam Hitleram, līdzīgi JL kustībai, bija izdevies apvienot miljonus vienkāršo cilvēku masas un elitāro inteliģenci. JL kustībā darbojas skolotāji un strādnieki, slaveni zinātnieki un valsts darbā strādājošie likumdevēji, aktieri, taksometru vadītāji, meddarbinieki, psihologi, politiskie un kristīgi politiskie ASV Baltā nama darbinieki utt.

Arī mūsu zemē, komunisma "dzelzs kontroles priekškaram" sabrūkot, zem visiespējamākām izkārtnēm sāk ienākt JL strāvojumi. Transcendentālā meditācija, internacionālā jogas centra filiāles, Bahai-Ullas mācība, Alfa-informinterspeciālistu -2000 sagatavošanas centri, Džūnas Davitašvili, Rucko, Kašpirovska un daudzu citu magu un biedrību aktivitātes ir saistītas ar JL iespiešanos mūsu ierastajos dzīves ritmos.

Izvērtējot nupat dzirdēto, ikvienam no jums var rasties jautājums: varbūt tiešām šī kustība nes sev līdzi kāda jauna garīga laikmeta progresīvas tendences, kuras realizējot mēs tiksim izglābti no ekoloģiskās, ekonomiskās un tikumiskās krīzes? Ja šajā kustībā iesaistīti tik daudzi ievērojami cilvēki, varbūt nav jēgas tai pretoties, tādējādi demonstrējot pasaulei mūsu provinciālismu un atpalicību no jaunā laika progresa gara?

Lai jums rastos zināma skaidrība šajā jautājumā, ieskatīsimies šīs šķietami modernās kustības senās izcelsmes pirmavotos, paanalizēsim tās attīstību, visiem zināmos un vēl slepenībā turētos mērķus, plānus un to iecerētās realizēšanas metodes un līdzekļus.

JL kustības saknes izaug no "Teosofu biedrības", kuru 1875. gadā nodibina krievu tautības sieviete Helēna Blavatska. Teosofi pirmie sāk runāt par "Jauno Laikmetu" un "vienotu reliģiju", par "supercilvēka" izveidošanu ar "jaunāko zinātnes sasniegumu, reliģijas ideju un okultisma psiholoģiskās sintēzes" metodēm.

Helēna Blavatska saraksta divsējumu 1000 lappušu apjoma teosofu "Bībeli", ko nosauc par "Slepeno Doktrīnu". Informācija šim reliģisks filosofiskajam, okulti zinātniskajam darbam tiek gūta telepātiskl - mediumisma veidā no "viņpasaules būtnēm", kas sevi dēvē par mūsu "planētas vecākajiem brāļiem, mahatmām, mahariši vai lieiajiem gudrajiem". Kā vēlāk mēs redzēsim, šie "vecākie brāļi", kuri turpina injicēt ar okultu informāciju arī mūsdienu JL kustības vadītājus - mediumus, nav nekas cits kā tumsas varas pārstāvji – dēmoni.

"Slepenā Doktrīna" ietver sevī ārkārtīgi bagātu informāciju no visas civilizācijas vēsturē pastāvējušiem slepeno mistēriju kultiem un reliģijām, ar norādījumiem līdz lappuses precizitātei uz visas pasaules nereti slepenās bibliotēkās atrodamiem informācijas pirmavotiem.

Zīmīgs ir arī Blavatskas vadībā izdotā teosofu žurnāla nosaukums "Lucifers", kam paši teosofi, protams, nepiešķir bibliskā ļaunuma - sātana nozīmi, bet gan garīgo zināšanu gaismas nesēja eņģeļa rožainās krāsas. Teosofi neslēpj faktu, ka uztur tiešu kontaktu ar Luciferu. ASV armijas pulkvedis Olkets, Helēnas Blavatskas tuvs līdzgaitnieks, savā grāmatā "Cilvēki no tās pasaules" raksta, ka teosofu plānu īstenošanos dzīvē "vada pats Lucifers - Gaismas Skolotājs jeb Kristus - Maitreija", kurš ierodas teosofu vietā "Baltajā Ložā" ēteriskas, smalkas matērijas ķermenī. No šī "skolotāja" - sātana, kuram lētticīgu cilvēku maldināšanas nolūkos tiek pievienots arī Kristus vārds, savas "gudrības" smeļas teosofi, to skaitā arī Anija Bezente, kas faktiski ir JL kustības "garīgā māte".

Šī uzņēmīgā sieviete - teosofe, viņpasaules garu inspirēta, izveido savu organizāciju 'ar nosaukumu "Austrumu Zvaigznes ordenis", kurā īsā laikā iestājas 30 tūkstoši cilvēku. Ordenis pastāv līdz 1929. gadam un izirst tā iemesla dēļ, ka pēc teosofu sātaniski okultām pedagoģijas metodēm izaudzinātais Džidu Krišnamurti publiski atsakās spēlēt viņam iecerēto "Kristus - Mesijas" lomu, tādā veidā kompromitējot šo kustību. Gandrīz pusgadsimtu nebija vērojams īpašs teosofu kustības aktivitātes uzplaukums, līdz kamēr 1982. gadā Anijas Bezentes dibinātais ordenis atjauno savu darbību ar mērķi mācīt it kā meditāciju, kas ļauj piedzīvot Kristus klātbūtni. No šī ordeņa tad arī izaug JL kustība, kas īsā laika sprīdī spējusi izplest savu atzarojumu tīklu pa visu pasauli.

JL kustības it kā pēkšņā parādīšanās faktiski nav nejauša parādība. Tumsas spēki ne uz mirkli nebija atmetuši cerību pakļaut savai ietekmei visu pasauli. Par sava plāna realizēšanas sākuma vislabvēlīgāko vietu tika izraudzīta Amerika ar tās demokrātiski brīvdomīgo gaisotni. Sākot ar Svami Vivekānandu, kurš 1889. gadā ierodas Amerikā ar Universālās Reliģijas izveidošanas ideju, šo zemi mērķtiecīgi apmeklē visu iespējamo Austrumu reliģiju un mācību pārstāvji jeb Guru, tādi kā Brahmananda, Sivananda, Abheda- nanda, Jogananda, Mahardži, Mahariši Mahešs Jogi, Radžiniši un citi.

Ūdens, pilīti pa pilītei tekot, spēj sadrupināt akmeni. Brīvdomīgā Rietumu cilvēka apziņa nebūt nebija tik cieta kā akmens. Austrumu terminoloģijas, jēdzienu, mistikas, rituālu un tehnikas sēkla ātri uzdīga un pirmos augļus sāka nest šī gadsimta 80. gadu sākumā, kad neticami ātri sāk izplatīties JL kustība, kas ir tiešs Austrumu misionāru, šo viltuslabdaru, darba auglis.

Pirms ieskatāmies dziļāk JL kustības plānos un darbības principos, citējot šīs kustības līderu sarakstītos darbus, pārskatāmākas kopainas radīšanai es nosaukšu 13 visaktuālākos jautājumus, ko lekcijas turpinājumā apskatīsim un kas.izsaka pašu galveno par JL kustību.

 1. Galvenais JL Plāna mērķis ir izveidot vienotu Pasauli ar vienotu Jaunā Laikmeta reliģiju, vienu politiski sociālu kārtību pasaulē.
 2. JL Vispasaules reliģija nebūs nekas cits kā atdzīvināta senās Babilonijas reliģija ar tās elkdievību, mistēriju kultiem, maģiju un netiklības uzplaukumu.
 3. Plāns, pēc JL līderu iecerēm, pilnībā realizēsies, kad JL "Mesija" - Antikrists ar zīmi 666 nāks cilvēka miesā, lai vadītu Vienoto reliģiju un uzturētu vienotu kārtību pasaulē.
 4. Garīgie vadītāji (lasi: dēmoni) palīdzēs iemiesot dzīvē JL un sagatavot ceļu Antikristam - cilvēkam-dievam, kurš tiek nosaukts par Lielo Pasaules Skolotāju.
 5. "Miers pasaulē, mīlestība, vienotība" - tā skan JL reliģijas pamatsauklis.
 6. JL mācība tiks mācīta un propagandēta ikvienā sabiedrības dzīves sfērā visā pasaulē.
 7. JL līderi un ticībnieki izplata melus, ka Jēzus nav ne Dievs, ne Kristus.
 8. Kristietība un visas citas reliģijas kļūs par JL Pasaules reliģijas integrālām sastāvdaļām.
 9. Kristietības principiem jātiek diskreditētiem un tie galarezultātā jāatmet kā nederīgi.
 10. Bērni tiks garīgi pievilti un ievadīti JL dogmā, ko mācīs ikvienā skolā, ikvienā klasē.
 11. Pasaulei tiks uzspiests priekšstats, ka cilvēks ir dievišķs kā pats Dievs.
 12. Zinātne un JL reliģija apvienosies.
 13. Kristieši, kuri pretosies Plānam, tiks apstrādāti ar JL dogmām, - ja piekāpības nebūs, viņi tiks iznīcināti, tādējādi bagātinot pasauli.

Lūk, tādi ir JL kustības plāni, un neiedomāsimies, ka šīs ar maniakālu lieluma māniju apgarotās idejas ir tikai tāda īsti neapdomāta, pārlieku emocionāla reakcija uz pasaules krīzes norisēm; šīs tendences cilvēku apziņā tiek injicētas no neredzamās garu pasaules būtnēm. Pietiekami nenovērtējot šos draudus, ar laiku minētie procesi var kļūt nekontrolējami un var novest pasauli pie vēl nepieredzētas nelaimes, daudz lielākas nekā fašisma un komunisma ideju iemiesošanās dzīvē, kas atņēma dzīvību miljoniem nevainīgu cilvēku.

Paši JL vadītāji šo pasaules notikumu pavērsiena punktu saskata pavisam tuvā nākotnē. Viena no JL ideoloģēm Vera Eildere savā darbā "Kad cilvēce ieies Jaunajā Laikmetā" raksta: "Mēs atrodamies uz pasaules Jaunās Kārtības sliekšņa, tuvojas Lielā Atmoda... mūsu Plāns attiecas uz visu dzīvo radību... pasaules vienotība ir mērķis, lai varētu notikt pareiza evolūcijas virzība, Pasaules Plāns sevī ietver Vienotu Pasaules Organizāciju... Pasaules ekonomiku... Pasaules reliģiju."

Reindolfs Praiss darbā "Superbūtnes", kas izdots 1981. gadā, raksta: "Revolūcija ir sākusies... Šurp steidzas miers. Visā pasaulē vīrieši un sievietes mostas, lai ieņemtu savu vietu cilvēces jaunajā rasē, kas kādu dienu pārvaldīs visu pasauli un Universu. Mēs kļūsim par dievišķā nākotnes Plāna piepildīšanas līdzstrād­niekiem... Neapgrūtiniet sevi ar domām par grēku, mūsu mācībā nav tāda jēdziena kā "grēks" un "pazudusi dvēsele" - Ikviena dvēsele ir lappuse Meistara Plānā." Deivids Spenglers savos darbos runā par evolūcijas plāna realizēšanos tikai pēc tam, "kad ar saknēm tiks izrauti planētas negatīvie spēki". Šī "ravēšana", kā JL līderim iedveš dēmoniskie spēki, ir nepieciešama, lai radītu "jaunas Debesis un jaunu Zems", Par šo planētas "tīrīšanas" plānu, ko JL līderi vēl pilnībā neatklāj, aizbildinoties, ka tam netiek dota atļauja no neredzamajiem skolotājiem, mēs parunāsim nedaudz vēlāk. JL vadītāji izsakās, ka Plāns piepildīsies līdz 2000. gadam, kad materializēsies "jauna Debess un jauna Zeme", ko vadīs "Mesija - JL Kristus". Citi šo uzvaras laiku redz vēl tuvākā nākotnē. Taču visi ir vienisprātis, ka Plāns pilnībā būs iemiesojams dzīvē tikai pēc JL "Kristus" inkarnācijas, kurš tad arī materializēs JL Valstību,

Reindolfs Praiss darbā "Superbūtnes" dziļā ticībā par šī Jaunā Laikmeta nākšanu raksta: "Jaunais Laikmets būsi "Jauna Debess un jauna Zeme" būsi Tagad ir sagatavošanas periods, no haosa nāk jauna miera iesākums virs Zemes. Tā būs Jaunā Kārtība visai cilvēcei."

Terijs Kols Veitekers Intervijā žurnālam "Maģiskais objektīvs" saka: "Es jūtu, ka mēs patiešām esam pietuvojušies malai, mēs drīz ieiesim jaunā dimensijā! Ikviens to jūt!"

"Jaunā dimensija, izredzēta rase, vienota kārtība, draudzība, brālība, miers" - cik pazīstami vārdi! Tikai visi šie cilvēku kaldinātie pasaules glābšanas plāni līdz šim nesuši postu un nelaimes, jo tie pilnīgi pretēji Dieva plānam, ko Viņš pasaulē pie mums vēlas piepildīt,

Jāņa ev. 3:16 mēs lasām: "Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu viendzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo Dzīvību. Jo Dievs savu Dēlu nav sūtījis, lai pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta." Un Tim. 2:5-6 vēl ir šādi vārdi: " Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - cilvēks Jēzus Kristus. Kas sevi pašu nodevis par atpirkšanas maksu par visiem, par liecību savā laikā."

Patiesais Dieva plāns pie cilvēces piepildīsies, kā liecina Bībele, kad Kristus savā godībā parādīsies debesīs. Tad tiks tiesāti dzīvie un mirušie un Kristus valdīs kā Kungu Kungs un Karaļu Karalis (1. Tes. 4:13; Atkl. 19:11-21; 21; 22). Un tikai pēc Kristus otrās Atnākšanas pasaulē iestāsies miers.

Dievs Jēzus Kristus personā nāk, lai glābtu ikvienu cilvēku. JL "izredzētās rases" glābšanu organizē neviens cits kā sātans, jo šāds plāns ir pilnīgā pretrunā ar Dieva žēlsirdību un mīlestību pret visām savām radībām. Sātans, prasmīgi spekulēdams ar cilvēces bažām par savu materiālo drošību un labklājību, ar bailēm no ekoloģiskās, kā arī kodolkatastrofas, piedāvā viltus glābšanas ceļu, kas galarezultātā atnesīs cilvēcei vēl nepieredzētu postu.

Daniela(11:24) pravietojumi liecina, ka sātana plāns īsu laika sprīdi gūs uzvaru, bet beigās visi, kas šiem meliem noticēja, tiks iznīcināti. Kādu laiku sātana Antikrists, "Zvērs" ar skaitli 666, gūs varu pār visām tautām, un kristieši tiks vajāti par savu ticību.

Vienota Pasaules Reliģija ir Globāla Sātana baznīca, kurā ieies visi tie, kas atstājuši Kristus baznīcu un tajā atrodamo dzīvo Dievu!

"Nāk Jaunais, Garīgās gaismas un miera laikmets" - tā mums kādi cilvēki cenšas iegalvot, un skaisti jau tas skan. Vai tiešām viss, kas nāk, ir jauns un nebijis? Dziļāk ieskatoties šajās Jaunā Laikmeta norisēs, mēs diemžēl tur ieraugām labi pazīstamo veco, tikai modernākā, mūsdienīgākā iesaiņojumā.

JL pārstāvji atzīst, ka viņiem tiek inspirētas idejas, rīcības plāni un metodes no mums neredzamās pasaules, kur it kā mīt Senie Meistari, Guru, Gudrie no Hierarhijas utt. Atcerēsimies, arī Jaunā Laikmeta kustības aizsācēji teicās esam kontaktā ar "būtnēm no tās pasaules", ar "skolotājiem", kurus, kā paši teosofi atzina, vada Lucifers. Šie garu pasaules dēmoniskie spēki ne uz mirkli nav izlaiduši cilvēci no savu interešu loka. Īpaši tumsas spēku ieinteresētība par mums ir vērojama laikā, kad pasaule ir nonākusi visu iespējamo krīžu situācijās, jo nu tumsai rodas cerības destruktīvos procesus novest līdz viņiem vēlamam galarezultātam pasaules bojāejai.

Šodien dēmoniskās pasaules spēki aizvien biežāk ienāk arī civilizācijas fiziskās dzīves sfērā kā NLO parādības. Masu informācijas līdzekļi mums cenšas iegalvot, ka tie esot citu civilizāciju pārstāvji, humanoīdi, kas ieinteresēti mūs izglābt no posta, kurā esam nonākuši. Mums cenšas iegalvot, ka noslēpumainās civilizācijas sūtņi, atrodoties par mums augstākā evolūcijas pakāpē, komunikējas telepātiski. Mūsu vidū rodas tā sauktie kontaktieri, kas nonāk it kā telepātiskā saskarē ar šiem dēmoniskajiem spēkiem, kuri nebūt neskopojas ar informācijas sniegšanu.

Informācija, ko saņem kontaktieri dažādās pasaules malās, bieži ir identa, līdzīga; tas šajos lētticīgajos cilvēkos rada sajūsmu, pārliecību par informācijas patiesumu un objektivitāti. Viņi nesaprot, ka garu pasaulē nepastāv laika un telpas ierobežojumi, ka viena dēmonu producenta doma vai noskaņa var aptvert visu planētu, un cilvēki tiek pievilti ar šo it kā objektīvo informāciju, kurai, kā likums, ir antikristīgs raksturs.

Kā piemēru tam, ka aiz visām Jaunā Laikmeta norisēm stāv viens, mums, kristiešiem, labi pazīstams "saimnieks", citēšu dažas kopīgas domas, ko visā pasaulē, neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, iedveš šis JL mediumiem:

  1. Dievs kā persona neeksistē;
  2. Jēzus nav miris par cilvēces grēkiem;
  3. grēka vispār nav, un ļaunums ir relatīvs;
  4. Jēzus nav ne Dieva Dēls, nedz arī Kristus;
  5. Trīsvienība Tēvs-Dēls-Svētais Gars neeksistē;
  6. kristīgā Bībele ir pilna kļūdu;
  7. nav debesu un nav elles;
  8. ikviens cilvēks pats sev ir Dievs, un šī dievišķība atraisās, kad cilvēks iegūst Augstākās apziņas (bieži tiek teikts: Kristus apziņas) stāvokli.

Tā ir tikai niecīga daļa no tendenciozi antikristīgiem meliem, ko runā dēmoni ar JL viltvāržu mutēm. Sīkāk par šo melu producēšanas metodēm mēs parunāsim vēlāk, kad aplūkosim, kā darbojas JL "Bībeles interpretācijas biedrības" Rietumu pasaulē, kuras apzināti meklē veidus, kā ticamāk sagrozīt kristīgās patiesības.

Taču ne visi "Jaunā Laikmeta" praviešu meli ir klaji antikristīgi. Lai neaizskartu ticīgo jūtas, lietā tiek liktas arī citas viltības, piemēram, ticīgais tiek kārdināts pārkāpt Bībelē noteikto aizliegumu nākt kontaktā ar garu pasauli.

Ieklausīsimies, cik gudri JL rakstnieks savā grāmatā "Superbūtnes" mudina cilvēkus uzspiritiski mediumiskām izdarībām; Reindolfs Praiss raksta: "Klusumā neredzami darbojas Gudrības Meistari, vīrieši un sievietes visā pasaulē sāk intuitīvi saprast Patiesību, un tas ir ļoti nozīmīgi pirms Jaunā Laikmeta rītausmas..." Tālāk mēs lasām: "Meistari sūta spēcīgus enerģijas viļņus universālajā apziņā katra cilvēka labklājībai un apgaismībai, lai cilvēks celtos no tumsas un nāves kapa un ieņemtu savu vietu pasaules apgaismības darbā. Skaties un redzi, cik nereālas ir runas par cilvēka dabas grēcīgumu un garīgo nespēku. Sper droši pirmo soli pilnības, miera un prieka karaļvalstī." Reindolfs Praiss mūs orientē uz apšaubāmu "neredzamo meistaru" sūtītiem enerģiski informatīviem viļņiem, mudina uz kontaktu ar garu pasauli, vienlaicīgi iedvešot pašpārliecinātību, virzot prom no dzīvā Dieva.

Vācu evaņģēlists Kurts Kohs, kurš ir pamatīgi izpētījis JL viltības un sarakstījis grāmatu "Okultā Ābece", saka: "No Bībeles mums ir zināms, ka pēdējās dienās sātans aptumšos cilvēku prātus, atņems tiem veselīgu spriešanas spēju. Viņš sajauks prātus, cilvēkiem zudīs patiesības izjūta, būs nekontrolējams intelektuāls haoss. Šādu stratēģiju piekopj tumsas spēki, kuri veido un kontrolē Jaunā Laikmeta garu."

JL pravieši pasaulei iegalvo, ka pastāv Kosmiskais Prāts, Kosmiskā jeb Kristus Apziņa, ar kuru cilvēks var nonākt telepātiskā kontaktā, var saņemt no turienes "spēka un gudrības pilnus impulsus". JL pārstāve Lola Deivisa raksta: "Patiesībai jāienāk mūsos, Patiesības garam, kas ir ārpus mums... Gudrības Meistari vēlas izglābt cilvēci no bojāejas."

Cilvēki tiek aicināti atvērties, uzticēties neredzamās garu pasaules pārstāvjiem. Jau vairāki desmiti miljonu cilvēku ir kļuvuši par JL mediumiem, kurus vada šis dēmoniskais ārpuszemes "prāts", kas ved pretim garīgai bojāejai. Homo Sapiens tiek pārvērsts par Homo Nocticus - Tumsas Cilvēku! Par to rūpējas JL cilvēces apziņas apstrādes mašinērija: Transcendentālās Meditācijas skolas, Hosē Silvas Prāta Kontroles Asociācija, Jogas meditācijas skolotāji, Ekhankar grupas, Guartus, Alfa-lnform un daudzas citas. Šīs meditācijas sistēmas piesaista cilvēka prātu it kā Kosmiskam Prātam, kas dod miera un zināmu dvēseles komforta sajūtu šajā tik nemiera pilnajā laikā. Tas vilina cilvēkus, un viņi nesaprot, ka miers tiek pirkts par ļoti dārgu cenu - tiek maksāts ar dvēseles pazušanu.

Tā nav tukša biedēšana, lai atturētu jūs no iesaistīšanas modernās meditācijās. Mums jāsaprot, ka šis Kosmiskais Prāts, kurš tik dāsni dāvā savu mieru, nebūt nav kāda neitrāla substance. Par to savos darbos liecina arī paši JL pārstāvji, kuri meditējot nonāk kontaktā ar noslēpumainiem "garīgiem ceļotājiem, personām no tās pasaules".

Pauls Tvičels no Ekhankar meditācijas grupas savā .grāmatā "Noslēpumainās pasaules atslēgas" raksta:

"Šie ceļotāji ir supercilvēki no Universa... tie ir svētie... Dieva sūtņi, kurus var saukt par SatGuru." "Sat" nozīmē Gaisma, bet "Guru" - Skolotājs, Patiesība... Viņu mācība ved pie dziļākas reliģiskas izpratnes un dod lielu prieku."

Tātad prieks, ko cilvēki sajūt, kontaktējoties ar šiem par "supercilvēkiem no Universa" nosauktajiem

dēmoniem, ir vienīgais vērtējuma kritērijs. Cik viegli pievilti tiek lētticīgi, uz garīgu baudīšanu disponēti cilvēki!

Apustulis Pāvils 2.Tes. 2:9-10 raksta: "Dieva pretinieka parādīšanās ar visu viņa viltus varu,zīmēm un brīnumiem ir sātana darbs, kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi."

Tā nu tas ir, mīlestība pret Dievu un savu tuvāko ir atrodama tikai JL praviešu vārdos, bet ne viņu sirdīs. Par to jūs varēsiet paši pārliecināties, kad ieskatīsimies JL kustības slepenajos, mīklainās frāzēs izteiktajos nākotnes plānojumos kristīgajai Baznīcai un draudzei.

Pirms mēs par to sākam runāt, vēl nedaudz pakavēsimies pie cilvēka individuālās pievilšanas metodēm, ko izmanto JL darboņi. Materiālisma un ateisma aprobežotības un tumsonības valdīšanas laikā mēs esam pazaudējuši pareizas garīgās orientēšanās spējas šodien tik bagātīgi piedāvātajā visu iespējamo ideju, teoriju un mācību mistrojumā. Tāpēc mums ir daudz svarīgāk būt informētiem par šīm cilvēka dvēseles individuālām apstrādes metodēm nekā zināt JL galamērķus visās ieplānoto norišu finesēs. Šodien bieži vien tiek runāts par meditāciju. Arī baznīcā. Vārds "meditācija" ir kļuvis gandrīz par sinonīmu vārdam "lūgšana". Ja "meditācija" ir tikai tāds modernāks, mūsdienīgāk skanošs ietērps patiesai lūgšanai kas nes sev līdzi Dieva vārdu un darbu apceri, Kristus pestīšanas misijas pareizu izpratni un dievmīlestību, tad nekā slikta mūsu rīcībā nav.

Ņemsim vērā, ka arī JL kustība runā par meditāciju. Meditācija ir JL reliģiski okultās "psihonautikas" pamatā. Šāda meditācija, ja ar iekšējās tehnikas palīdzību tiek apturēta cilvēka loģiska, diskursīva domāšana, kad nepienāk signālu impulsi no fiziskā ķermeņa un cilvēks zaudē ierasto savas individuālās personas sajūtu, kas faktiski kalpo kā aizsargbarjera pret pasaules ietekmi, šāda meditācija ir bīstama, jo cilvēks kļūst par mediumu.

Visas JL meditācijas sistēmas, kuru apstrādei ir bijuši pakļauti jau 25% ASV iedzīvotāju, balstās uz hindu reliģiozi garīgās tehnikas principiem - cilvēka prāts tiek saslēgts it kā ar universālo prātu, kas nav nekas cits kā no Dieva atkritušo eņģeļu darbības sfēra. Arī JL pārstāvji atzīst, ka mums neredzamajās dimensijās mīt visu zinoši gari, kuri "alkst savienoties ar cilvēkiem, lai viņiem palīdzētu".

Zinādami, ka īstu kristieti nav viegli pierunāt meditēt uz tik apšaubāmiem noteikumiem, JL dēmonu inspirētie psihologi liek lietā demagoģiju, apgalvodami, ka meditējot cilvēka sirdī ienāk Pasaules Lielākais Skolotājs jeb Guru, Kristus apziņas veidā. Mums jau zināms JL pārstāvis Reindolfs Praiss savā 1986. gadā izdotajā grāmatā "Guartus ziņnesis" iesaka šādu meditāciju: "Praktizējiet Mīlestības Meditāciju garā ik rītu. Sakiet klātesošajam Garam: "Mīļais Kristus, manas Būtnes dzīvais Dievs, es tevi pazemīgi piesaucu, domā caur manu prātu šodien.""

Ja kāds no jums nesaklausīja nekā peļama šajā lūgšanā, tad tas ir pilnīgi saprotams, jo JL pravieši darbojas piesardzīgi un viltīgi. Viņi nenoliedz kristīgās patiesības tieši, bet gan tās sagroza, pārliek akcentus uz jēdzieniem vai arī kristīgos jēdzienus piepilda ar Kristus mācībai svešu saturu, iesēj šaubas. Lūgšanā meditācijā, ko dzirdējām, ir raksturīga JL tendence: akcents tika pārvietots no Dieva uz pašu cilvēku, kurš, pēc JL ideologu apgalvojumiem, esot dievišķs, bezgrēcīgs, jo viņā mītot pats Dievs. Otra tendence, ko varējām pamanīt, bija ieteikums Kristu pielūgt kā bezpersonisku Garu.

Kad izdevies cilvēku tiktāl maldināt, lai viņš Kristu nepielūgtu kā personu, bet apcerētu kā JL apziņas formu, seko nākamie meli, ka Kristus ir tas pats Buda un starp šīm apziņas formām nav nekādas atšķirības. Tālāk nāk vēl fantastiskāki meli: Zivs laikmets, kuru pārstāvējis Jēzus Kristus, beidzas, un sākas Ūdensvīra laikmets, Jaunā Kristus - Būdas Maitreijas laikmets!

Neiedomāsimies, ka Reindolfa Praisa un citu JL praviešu Iūgšanās" neapdomīgi izvēlētu vārdu un jēdzienu rezultātā ieviesušās kļūdas; šī smalkā kristīgo patiesību jēgas sagrozīšanas tendence ir vērojama visos JL sludinātāju opusos. Tā nav nejaušība!

Atgriežoties pie JL meditācijām, jāpiebilst, ka tajās tiek izmantoti arī dažādi vizualizēšanai paredzēti priekšmeti, piemēram, sveces liesma, maģiskie kristāli, jantras, mandalas u.c. īpaši vērstu jūsu uzmanību uz pēdējām, kas ir riņķī, kvadrātā vai citā ģeometriskā figūrā ietverti krāsu un līniju stilizēti savienojumi ar dievību attēlu centrā. Tur var ieraudzīt Astarti, Diānu, Artemīdu, Kali, Šivu, un - lai arī cik tas dīvaini mums neliktos - bieži mandalu centrā kā meditāciju objekts, dievība tiek ievietots Jēzus Kristus. Mandalas un jantras nav nekas cits kā kods jeb slepena atslēga neredzamās pasaules durvīs. Mandalas vizualizēšana mijiedarbībā ar maģiskām formulām, skaņām, mantrām, ko dzied JL meditāciju laikā, ļauj nonākt kontaktā ar dēmoniskiem spēkiem, kuri nekautrējas slēpties pat aiz Kristus attēla.

Šī kontakta nodibināšanai ar garu pasauli vēl tiek izmantota JL mūzikas un krāsu terapija, seksuālais rituāls, tantra joga, automātiskais raksts. Ar pēdējo mediuma metodi - automātisko rakstu - ir sarakstītas daudzas JL "gudrību" grāmatas, kuras nereti kļūst par bestselleriem. Lai saprastu, ka šo grāmatu īstie autori ir tumsas gari, ieklausīsimies dažās "gudrībās", ko pierakstījusi Judīte Skača - Ņujorkas Universitātes profesore parapsiholoģe:

 1. Dieva Dēls... nav Jēzus, bet mūsos pašos izveidotā Kristus apziņa.

 2. Žēlastība mums nav jālūdzās no Dieva. Mums pašiem ir jāpiedod pasaulei, un to mēs spēsim, ja kļūsim par dieviem...

 3. Jēzus bija vēsturiska persona, bet Kristus ir ārējs, transcendentāls stāvoklis utt.

Nupat minētā un citas dēmonu nodiktētās grāmatas kļūst populāras ar savu antikristīgo saturu, kas ļauj vaļu cilvēka dvēselē mītošajiem pirmsgrēka gēniem, šīm pret Dievu un Viņa kārtību vērstajām protesta tendencēm.

Viņpasaules "skolotāji", "cilvēces glābēji" slējās aiz visiespējamākajiem vārdiem, piemēram, Sirlejai Maklinai zināšanas it kā diktējot "apustulis Jānis", Klārai Profetei - Konfūcijs un viduslaiku astrologi, citi kontaktējas ar "erceņģeli Mihaelu", "Mozu", "Jesaju", "Pēteri" un "Pāvilu", senās Babilonas "priesterienēm", "faraoniem" utt. Daudzi JL pravieši nesper ne soli savā dzīvē, pirms nav pakonsultējušies ar viņpasauli.

Jā, nekā jauna JL izmantojamā pievilšanas arsenālā nav. Tie ir senie labi pazīstamie Austrumu mistisko baudīšanas reliģiju tehnikas elementi, ko gadsimtiem ilgi un mērķtiecīgi Rietumu cilvēku apziņā implantēja viltvārži, kuriem pašiem tīk sevi dēvēt par "skolotājiem" jeb "guru" ar lielo burtu.

Noslēdzot šo iekšējās psihotehnikas analīzi, varam secināt, ka JL adeptu "reliģiski liturģisko" izdarību pamatā ir modernizēts spiritisms jeb garu piesaukšana.

3. Mozus gr. 19:31 tiek runāts ļoti konkrēti, kādai jābūt mūsu attieksmei pret šādām lietām: "Negriezieties pie pareģiem, netaujājiet zīlniekiem, nemeklējiet tos, ka jūs ar tiem neapgrēcinaties. Es esmu tas Kungs, jūsu Dievs." Un 1. Tim. 2:5 mēs lasām: "Ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēku - cilvēks Jēzus Kristus." 2. Kor. 10:5-6 mēs atrodam norādījumus, kā kristīgam cilvēkam ir jāuzvar visa veida maldi: "Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Un esam gatavi nosodīt visu nepaklausību."

Atšķirībā no Kristus reliģijas šķietamās vienkāršības un augstajām, objektīvajām, morāli estētiskajām prasībām JL reliģija piedāvā saviem adeptiem interesantu, individuālās eksperimentēšanas iespējām bagātu okulto psihofizisko tehniku. Tas, protams, aizrauj daudzus intravertus, uz garīgu baudīšanu savos dievmeklējuma ceļos disponētus cilvēkus. Ar narko­tikām, okultisma, maģijas, jogas u.c. tehniku palīdzību, sadarbībā ar neredzamās pasaules gariem tiek atraisīti it kā pašā cilvēkā apslēptie gari, spējas un - ko ļoti uzsver JL kustība - prāta spēks. Sātanisko spēku mērķis ir atšķirt cilvēku no Dieva mīlestības, un tāpēc uzsvars tiek likts uz cilvēka individuālo prāta spēju, spēka, gribas, egoisma atraisīšanu, lai cilvēks varētu kļūt it kā "pats sava likteņa veidotājs". Tiek gatavots JL cilvēks - egoists, kurš savas egoistiskās tieksmes spēj pakļaut kopīgam mērķim. Kā vilki vilku barā!

JL praviete Mirijama Starkouha savā grāmatā "Maģija un Lielās Dievietes reliģija" raksta: "Šajā laikmetā raganām un burvjiem jāiznāk no pagrīdes... mēs iegūsim dievišķu garu... mums jādodas apmācībās uz Austrumiem, jāapgūst hindu, daosu, budistu mācības... Austrumu reliģijas mums piedāvā atšķirīgu spiritualitāti nekā judo-kristīgā tradīcija. Mūsu mērķis nav zināt par Dievu, bet kļūt par dievu, mums jāiegūst spēks, kas sevi ļauj sajust kā dievu." Kāds cits JL pravietis Allans Kohens egoisma sludināšanā aiziet jau līdz atklātai un tiešai Dieva zaimošanai. Viņš raksta: "Es esmu Dievs, un nav cita Dieva!"

Ieklausīsimies, kāds kontrasts ir starp šī tumsas kalpa teikto un to, ko māca mums Jēzus Kristus Mat. ev. 22.nod.: "Tev būs Dievu savu Kungu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no sava prāta. Šis ir augstākais bauslis. Otrs, tam līdzīgs, ir: Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu."

Mums ir jāsaprot, ka aiz centieniem iesaistīt cilvēci "planetārās apziņas" līmeņa spiritismā un antikristīgā egoisma kultivēšanā ir viens mērķis: sagatavot pasauli vienotas reliģijas un politiski ekonomiskās kārtības pieņemšanai. Šis plāns pilnībā realizēšoties, kad cilvēka miesā ienāks "Skolotāju Skolotājs", "Kristus-Maitreija", kas nebūs neviens cits kā Antikrists!

Levijs Doulijs savā grāmatā "Ūdensvīra evaņģēlijs no Jēzus, kas ir Kristus", raksta: "... Laikmetiem ritot, cilvēce sasniegs savas attīstības kalngalus. Un tad beidzot Meistara dvēsele nāks uz Zemi, lai celtu savu troni."

Pēc JL praviešu domām, ANO var spert pirmos praktiskos soļus "Jaunās Kārtības" ieviešanā uzplanētas. Šodien liels skaits ANO locekļu jau ir JL pārstāvji no islama, budisma, hindu reliģijām. JL atbalsta marksisti un sociālisti, kas arī ir noskaņoti antikristīgi.

Politisko procesu spiritualizēšanās mūsu dienās, tendence likvidēt atšķirību starp valstu robežām, karogiem, ideoloģijām,'centieni darīt galu bieži vien taisnīgam nacionālismam un patriotismam nav nejaušas parādības. Donalds Keiss, JL grupas "Planetārais Pilsonis" dibinātājs, ANO loceklis, prātuļo par "vienotas planetārās vadības sistēmu", kas novedīs cilvēci pie "Debesu Valstības nodibināšanas Zemes virsū", kur cilvēces apziņa, domas, kultūra, reliģija būs unificētas.

To, kas notiek, ja mākslīgi noārda robežas starp tautām, sajauc atšķirīgas kultūras un tikumus, pasaule varētu pamācīties no komūnijas rūgtās pieredzes padomijā, pirms notic šo viltvāržu maldinājumiem.

Jēzus Kristus saka: "Es esmu vīna koks, un jūs tie zari." Katrai tautai, kultūrai, reliģijai ir no Dieva ierādīta vieta šajā pasaulē, un, tikai Kristus evaņģēlijam izplatoties pa visu Zemi, Kristus patiesībai piepildoties pie katra cilvēka un tautas, pienāks laiks, kad, apustuļa Pāvila vārdiem runājot, "nebūs ne jūds, ne grieķis, bet viena tauta Jēzū Kristū".

Ja šos procesus mākslīgi uzforsēs visā pasaulē, tad tās būs mūsu civilizācijas beigas. Tieši šādā rezultātā ir ieinteresēta novest pasauli tā neredzamā Viņpasaules Hierarhija, kura faktiski diktē vienotas valdības un reliģijas izveides plānus JL mediumiem.

Šodien tiek gatavots ceļš visu šo redzamo un neredzamo JL procesu īstā iniciatora un vadītāja - Antikrista nākšanai. Par to liecina kāds interesants fakts, par ko varējām izlasīt 1992. gada "Svētdienas Rīta" 7. numurā. Tas ir gigantisks 13 stāvu ēkās novietots kompjūters ESM Eiropas koptirgus centrā Briselē. Šim gigantam ir zīmīgs nosaukums - "Zvērs", un tas jau šobrīd var ņemt uzskaitē visus pasaules iedzīvotājus. Kompjūtera koda skaitlis atbilst Bībelē minētajam Antikrista jeb Zvēra skaitlim, un tas ir - 666. Ir atrasta arī iespēja, kā ar lāzera stara palīdzību iezīmēt cilvēku uz rokas un pieres (tieši tā tas tiek plānots), lai, iedarbinot "Zvēru", varētu ņemt uzskaitē visus iedzīvotājus. Tas tiks darīts, lai likvidētu pasaules naudas sistēmu, kas novērsīs daudzas problēmas, to skaitā samazinās noziedzību.

Īstais šīs vispasaules kompjuterizācijas sistēmas uzdevums ir, likvidējot naudas sistēmu, liegt informācijas izplatīšanas, misionēšanas u. tml. iespējas Kristietībai un visiem, kas pretosies JL tumšo plānu realizēšanai.

Jāņa Atklāsmes grāmatā 13:16-18 mēs lasām: "Zvērs panāca to, ka visi lielie un mazie, bagātie un vergi uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres. Lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes-Zvēra vārda vai vina vārda skaitļa... Viņa skaitlis ir 666."

Kad kādam no Eiropas Kopējā tirgus līderiem jautāja, ko darīs ar tiem, kas negribēs pakļauties tādai sistēmai, viņš atbildēja: "Mums ir tāds spēks, kas piespiedīs katru pieņemt šo sistēmu. Tādiem, kas pretosies, aparāts iezīmēs melnu līniju... apzīmētie drīz saņems uzaicinājumu uz nopratināšanu. Mums tādi, kas pretojas, nav vajadzīgi. Tādi traucē pasaules kārtību, ar tiem būs īsa izrēķināšanās."

Atkl. gr. 13. nod. ir pateikts konkrēti, kas notiks ar tiem, kuri pretosies jaunai kārtībai, kurā ietilps arī Zvēra pielūgšana:"... visi, kas nepielūgs zvēra tēlu, tiks nokauti."

Tādu, lūk, likteni gatavo nepaklausīgajiem "gudrības un miera nesējs" Maitreija-Antikrists! Taču vēl daudz neapskaužamāks liktenis sagaida tos, kas pielūgs Zvēru, pakļausies. Atkl. gr. 14:9-11 mēs lasām: "... eņģelis sauca stiprā balsī: Ja kas pielūdz Zvēru un viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliets viņa bardzības biķerī, un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un Jēra priekšā. Un viņu mocību dūmi paceļas augšup mūžu mūžos; un nav miera ne dienu, ne nakti tiem, kas pielūdz Zvēru un viņa tēlu un pieņem viņa vārda zīmi."

Mums jābūt gataviem izvēlei starp Kristu un Viņa pretpolu, ļaunuma iemiesojumu - Antikristu. Trešā ceļa nebūs! Nevarēs kā pavisam nesenos laikos formāli, lai baudītu sadzīves ērtības (būtu iespēja iestāties laba dzīvokļa rindā vai deficīta preču iegādē vēderam un miesai), būt asiņainas slepkavu partijas biedrs un vienlaicīgi palikt godīgs cilvēks. Šoreiz neitrālo nebūs!

Par to parūpēsies ne tikai JL ideologi un psihologi, bet arī Armija, kas jau tiek gatavota. Neskaitāmās ASV un Rietumeiropas kara skolās un militārajās akadēmijās pilnā sparā rit rekrūšu apstrāde JL garā: tiek mācīta meditācija, notiek treniņi psihoenerģētisko spēku atraisīšanā u. c. Arī boļševisma zemēs militāristu elitei nebūt nav svešas JL idejas un mistiskie masu apziņas apstrādes paņēmieni, jo visus garos bezdievības tumsas gadus padomijā militāristu un VDK paspārnē aiz dažādām psiholoģisko pētījumu izkārtnēm funkcionēja maskēti parapsiholoģijas institūti.

Turpinājumā mēģināsim izsvērt, kas tad īsti ir šis 21. gadsimta "Kristus", ko JL kustība dēvē par Maitreiju, Universālo būtni, Kosmisko Kristu, JL Pasaules Skolotāju, kurš novērsīšot 3. pasaules karu un atnesīšot mums Miera Ēru, Zelta Laikmetu, Pasaules harmonijas un cilvēces lielākā prieka laiku.

Dīvainā kārtā JL "Mesijas" visas pazīmes pilnīgi atbilst Bībeles aprakstītajai Antikrista personai. Pazīmes ir šādas:

1. Viņš nāks kā gaismas eņģelis.

2. Kor. 11:14 mēs lasām: "Nav arī brīnums, jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad nav arī nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem." JL mediumi runā par kontaktiem ar "gaismas būtni", kas dodot miera un garīgas pārdzimšanas sajūtu. Vienlaicīgi šī "gaismas būtne" runā, ka Bībelē ir daudz kļūdu, tā noliedz, ka Jēzus ir Kristus, māca praktizēt astroloģiju, spiritismu, melno maģiju, okultismu, homoseksuālismu, brīvo seksu...

2. Viņš sevi cels pāri visiem dieviem.

JL kustība noliedz Kristu kā šīs pasaules Pestītāju un Glābēju. Ir atļauts pielūgt hindu dievus, Budu, pagānu dievības, Māti-Dievieti un pat Luciferu. Tas veicinot cilvēka atmodu, kad viņš pats sevi sāk apzināties kā "Dievu".

3. Antikrists nāks kā miera nesējs.

Šajā jomā savas darbības sākuma periodā viņš pilnīgi imitēs Kristu, nesīs mieru, iekaros pasaules uzticību, lai pēc tam atšķirībā no Kristus visu iznīcinātu.

4. Viņš pievils pasauli, iekarodams uzticību melojot.

Viņa galvenie meli: cilvēks ir "Dievs", grēks un ļaunums neeksistē, jātic ir pašam sev, jāmodina sevī "Kristus apziņa", lai kļūtu par dievu.

5. Viņam būs pārdabisks spēks, viņš rādīs zīmes un demonstrēs brīnumus.

Par to, ka mēs tiekam gatavoti sātana spēkā darītu brīnumu skatīšanai, šodien liecina NLO parādības un zīmes debesīs, poltergeista parādības, magu un faķīru psihotehnikas demonstrējumi. JL pārstāvis Bendžamins Krīms prognozē "Kristus-Maitreijas" atnākšanu šādi: "Viņš parādīsies vienlaicīgi visas pasaules TV ekrānos un uzrunās cilvēci telepātiski, dziedinās un veiks vēl neredzētus brīnumdarbus."

6. Viņa pārdabiskais spēks būs gribas treniņu rezultātā!

JL pravieši runā par Vienoto Gribu, kurai cilvēce tiks pieslēgta. Tā ir bīstama sātaniska tendence, kas virza cilvēku nost no Dieva. Tiek likta vienlīdzības zīme starp augstāko apziņu, cilvēka gribu un spēku. Augstākais spēks cilvēkam radīsies, kad viņš, ieguvis augstāko - Kosmisko apziņu, spēs būt valdnieks pār savām tieksmēm. Cilvēku griba saplūdīs, dodot iespēju radīt materiālās reālijas un darīt brīnumus ar domas spēku. JL runā par "čūskas jeb Kundalīni" spēku, kas cilvēkam jāatraisa ar jogas vingrojumu palīdzību. Tas izslēgs vajadzību vērsties pie "ārējiem dieviem" (Debesu Tēvs un Jēzus Kristus!), jo cilvēks pats kļūs par dievu. Tieši tāds būs Maitreija.

Neaizmirsīsim, ka Ādolfs Hitlers savā darbībā par galveno uzskatīja cilvēka gribu. Hitlers savā laikā teica: "Nacionālsociālisms ir vairāk nekā reliģija, tā ir griba radīt supercilvēku." Mūsdienu sātanisma pamatlicējs Alisters Kroulijs savā grāmatā "Maģijas un okultisma pilnais sējums" izsakās ļoti līdzīgi: "Maģija ir zinātne vai māksla izmainīt notikumu gaitu ar gribas palīdzību." Kā redzam, JL un sātanistu plāni ir līdzīgi.

7. Antikrists būs iznīcinātājs un slepkava.

Dēmoniskie spēki JL sludinātājiem tagad vēl liek runāt par mieru, mīlestību un nevardarbību un vienlaicīgi viņu prātos ieliek tumšu plānu, kā tiks "mēslota" zeme ar kristiešu asinīm, kad pienāks laiks.

Liktenīgais pavērsiens jau esot noticis, Jēzus Kristus laikmetu ir jau nomainījis Kristus-Maitreijas laikmets, apgalvo Merilina Fergusona, vēl tikai, viņas vārdiem runājot, "jānoslauka vecā laikmeta vaibsti no zemes". JL praviete Moira Timma raksta: "Individuālu dvēseļu glābšanās laiks ir galā, sekos visas planētas iniciācija Jaunajā Laikmetā. Vēl pašreiz to neredzamie meistari nespēj izdarīt jo planētai vispirms jātiek piesātinātai ar spiritualizētu emocionālu enerģiju, kas var atraisīties tikai 3. pasaules kara gadījumā." Tātad tiek gatavota asiņaina izrēķināšanās ar JL nevēlamiem elementiem, īpaši ar kristiešiem, kuri vislabāk spēj saskatīt sātana viltību dziļumus.

Tie nav tukši un nevainīgi vārdi, ko JL viltus pravieši runā par "Jēzus Kristus individuālu dvēseļu glābšanas laika īstā momenta nozaudēšanu, šī laikmeta beigām sakarā ar evolutīvo enerģiju novirzīšanos uz Kristus—Maitreijos Jauno Laikmetu".

Tiek izmantota maģija, lai mums iedvestu ar "universālās" jeb sātaniskās gribas spēkā pastiprinātām domām un sajūtām, ka Kristietībai ir pienācis gals. Ja mēs atvērsim dvēseles JL maģijai, sāksim ticēt meliem, tad mums drīz zudīs ticība uz dzīvo Dievu - Jēzu Kristu. Šādas mazticības un novēršanās rezultātā Dievs var arī atņemt savu žēlastību mums - Baznīcai, kristiešiem, ka nesaņemam vairs Svētā Gara spēku, ko viltus pravieši nosauc par "evolutīvām strāvām". Kamēr vēl Svētais Gars pie mums darbojas, "neredzamie meistari" jeb dēmoni nespēj savas kristīgās ticības iznīcināšanas plānus realizēt. Tāpēc šo galveno mērķi JL pārstāvji plāno sasniegt trijos etapos. Tie ir: Kristietības diskreditācija, infiltrācija, destrukcija.

Tātad pirmajā posmā ieplānots ar visiem iespē­jamajiem līdzekļiem sagrozīt Dieva patiesību, diskreditēt Kristus mācību, lai mums zustu ticība, tiktu atņemta Dieva žēlastība. Sākumā Baznīca, protams, funkcionēs, notiks dievkalpojumi, bet tā būs tikai tukša čaula bez Svētā Gara dzīvinošā spēka. Sīkāk par Baznīcas iznīcināšanas plāniem parunāsim mazliet vēlāk.

Vēl gribu vērstjūsu uzmanību uz JL pravieša Deivida Spenglera vārdiem, ko viņš saka par vislielāko eventuālo cilvēces nelaimi un postu - 3. pasaules karu. Šos poētiski skaistos, bet ciniskos vārdus viņš raksta savā grāmatā "Personas un planētas transformācija": "Šodien plašs "mēslošanas darbs" mūs aicina tīrīt un skaistināt Zemi kā līgavu pirms kāzām. Mēs sveicam Zemi tās tuvākā uzplaukuma un prieka laikā! Šie notikumi meklē iespēju realizēties caur jūsu sirdīm, prātiem, sapņojumiem." Jāpiebilst, ka Zeme tiks "mēslota" ar to miljonu nevainīgu cilvēku asinīm, kuri nepakļausies JL sātaniskai kārtībai.

JL praviete Ruta Montgomerija 1986. gadā kādā no žurnāliem "Maģiskais objektīvs" ne mazāk ciniski izsakās par vispasaules konflikta upuriem: "Miljoni izdzīvos, miljoni ne. Tie, kas neizdzīvos, tiks pārvērsti (mēslojums!) garīgā kvalitātē, jo patiesībā taču nāves nav." Alise Beilija mums pat piedraud: "Uz Zemes būs Jogu Debesu Valstība, un, kas tai pretosies, tiks aizraidīti uz viņpasauli." Pēc JL sludinātāja Djvhala Khula (Islama rel.) pārstāvja domām: "Divas trešdaļas cilvēces ieies Jaunajā Laikmetā, viena trešdaļa tiks pārmesta pāri bortam."

Vēl nocitēšu Transcendentālās Meditācijas tēva Mahariši Mahešs Jogi izteicienus, kuri liks padomāt, kas tad īsti ir šī TM. 1975. gadā izdotā grāmatā "Inaugurācija apgaismības laikmeta rītausmā" Jogi raksta: "Nav un nebūs vietas pretestībai... Ja tie, kas pretojas, nenāks mums līdzi, viņiem nebūs vietas Jaunajā Laikmetā. Apgaismības Laikmets nepieņem stūrgalvīgus un saprast negribošus cilvēkus. Daba neļauj ilgi pastāvēt. Tie, kas pretojas, pārstāj eksistēt. Tāds ir dabas likums."

Lūk, tādi plāni ir cilvēkam, kurš, kā mēs lasījām žurnāla "Liesma" 1992. gada 5. numurā, liekulīgi sola arī mums "mieru, labklājību un progresu". Par to, cik īsa un apšaubāma ir "labklājība", tērējot nogalinātu un deportētu cilvēku mantu, liecina mūsu pašu dzīves pieredze. Nepievilsimies vēlreiz!

JL pravieši runā par "izredzēto rasi", kas apdzīvos Zemi pēc tam, kad būs ieviesti "universālie kosmiskie likumi" un Kristus-Maitreija jeb Antikrists būs kļuvis par valdnieku. Sestās rases valdīšanas periods ir pārejas laiks, kad planēta tiks "mēslota", kad "garīgā kvalitātē" pārvērstie judo-kristieši un citi nepakļāvīgie tiks aizraidīti "citā dimensijā".

Moira Timma grāmatā "Pravietojumi un predes- tinācija" raksta: "Septiņi ir pilnības skaitlis. Civilizācija atrodas sestajā evolūcijas pakāpē, polarizācijas punktā starp matēriju un garu, gaismu un tumsu. Septītais evolūcijas periods realizēsies, kad planētas "mēslošana" tiks pabeigta. Tātad miljoniem kristiešu nogalināšana būs JL doktrīnas iemiesošanās sākums, kad tiks realizēta "globāla kosmiskā apziņa". Antikrists pasludinās internacionālus savas uzvaras svētkus. Cilvēce būs sasniegusi savus "evolūcijas" kalngalus. Visā Kosmosā atskanēs uzvarētājas civilizācijas lepns izaicinājuma sauciens Dievam: "Mēs esam paši sev dievs!" Tās būs civilizācijas beigas, jo Dievs neļauj sevi ilgi apsmiet!

Lai vispasaules varas sagrābšanas totalitārā režīma plāns realizētos, pēc JL teorētiķu domām, ir jābūt šādiem četriem priekšnoteikumiem:

 1. Vienota pasaules varas sistēma var izveidoties tikai no divu lielāko pasaules reliģiju saknēm. Tāda cilvēce spēs iegūt savu dievišķumu (komunisms uz materiālisma teoriju pamatiem ir nederīgs).

 2. Zeme mums ir jāiemīl kā dzīva būtne, jāsāk apzināties sevi un mūsu planētu kā vienu veselu organismu.

 3. Zemi, cilvēkus, dzīvniekus, augus - šo vienoto dzīvo organismu vadīs 12 Gudro grupa, Pasaules Prāts, Pasaules Valdība.

 4. Pasaules valdībai būs neierobežota vara, tā vadīs reliģiju, mākslu, zinātni.

Tātad tiks kontrolēti visi dzīves aspekti. Šie 12 Gudrie tiks izvēlēti no visām rasēm un reliģijām. Pateicoties savām īpašām izredzēto spējām un meditācijas tehnikai, šie 12 Gudrie spēs vadīt pasauli saskaņā ar evolūcijas likumiem. Viņi ieviesīs pasaulē "spirituālu demokrātiju", pārvēršot cilvēku prātus "vienotā megapsihē".

Pīters Lemesjērs grāmatā "Armagedons" raksta: "Izzudīs atšķirība starp "mēs" un "viņi". Nebūs ienaidnieku. Nācijas un tautas vairs nepastāvēs. Ikviens cilvēks kļūs par šūniņu lielajā pasaules organismā."

Klausoties JL maniakālo cilvēknīdēju skaisto fantāziju tēlu labi maskētā ļaunuma pilnajos vārdos, neaizmirsī­sim, ka šo "Jogu augstākās gudrības paradīzi Zemes virsū" plānots celt uz daudzu, daudzu miljonu taisno kauliem! Lai likvidētu atmiņas un dzēstu nostalģiju pēc kristīgās tikumības un patiesības, kas varētu traucēt, dzīvojot bezģimeņu attiecībās ar atvēlētu, legalizētu heteru un homoseksuālu prieku baudām, tiks izmantota zinātne.

Grāmatā "Robotica" Lemesjērs raksta, kā tiek plānots cilvēka smadzenēs ievadīt, implantēt mikrokompjūterus, kas būs saslēgti ar kontroles un vadības pulti. Tādas ne visai spožas brīvības perspektīvas sola JL pravieši tiem, kuri pārdos savu dvēseli sātanam. Nāk smagu pārbaudījumu laiks ikvienam patiesam kristietim un godīgam cilvēkam. Tikai tos, kuri Kristu neatstās, Dievs izglābs, un par to runā Atklāsmes gr.3. nodaļā atrodamie Dieva vārdi: "Tāpēc, ka tu esi turējis manas pacietības mācību, es tevi sargāšu pārbau­dīšanas stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs Zemes."

Daudzi vadošie pasaules eksperti JL kustībā saskata mūsdienīgā ietērpā maskēta fašisma vaibstus. Arī Hitlers runāja par "izredzēto āriešu rasi, kas valdīs, kad būs nokārtots žīdu un citu nepilnvērtīgo jautājums". Gan fašisma, gan JL doktrīnu saknes stiepjas no teosofijas un okultisma mācībām. JL pārstāvji gaida "Skolotāju Skolotāja" ierašanos uz Zemes - Hitlers pats sevi pasludināja par āriešu rases Kristu; JL sola Debesu miera valstību Zemes virsū - Hitlers saviem izredzētajiem stāstīja par 1000 gadu Reihu, kurā viņi dzīvos.

Visos laikos tendenci sagrābt vispasaules varu, lai pilnīgāk izņirgātos par Dieva radībām un tās iznīcinātu, cilvēkiem diktē sātans. Par to liecina visu šo doktrīnu sakņošanās okultismā un maģijā. Fašisms un JL kustība šīs mistiskās izcelsmes pamatus neslēpj.

Padomju komunisti nedomājošas cilvēku masas patēriņam pasniedza lētu materiālisma un ateisma viru, bet ir zināmi bezdievju impērijas vadoņu slepenie sakari ar Tibetu un tās mistiskajām mācībām. Lielu lomu šajos sakaros spēlēja Sibīrijas izcelsmes Tibetas lama Georgijs Gordžijevs. Šī cilvēka pakalpojumus Tibetas mistisko "zinātņu" jeb maģijas apgūšanā izmantoja arī hitleriskās Vācijas vadītāji. Par padomju impērijas sakariem ar tumsas spēkiem liecina arī Nikolaja Rēriha "Mahatmu vēstule". Šie noslēpumainie Himalaju "gudrie" ar krievu gleznotāja, ceļotāja, mistiķa Rēriha starpniecību nosūtīja Ļeņinam vēstuli, kurā šis 60 miljonu cilvēku slepkavību iniciators tika atzīts par brāli, "mahatmu", kas tulkojumā nozīmē "lielā, dižā, cēlā ' dvēsele"!!! Visu šo asinsdarbu un plānu iniciators nav neviens cits kā Dieva pretinieks-sātans, kurš JL šķietami cēlo un progresīvo ideju aizsegā plāno pievilt, apsmiet un beigās iznīcināt Dieva radību.

JL pievilšanas doktrīnu pamatā ir mūsdienu Austrumu un seno mistēriju reliģiju elementi. īpaši cieša saistība tām ir ar senās Babilonijas reliģiju. Par to liecina šādi elementi, kas ir pilnīgi identi abās reliģijās:

  1. doktrīna par cilvēka dievišķumu, bezgrēcību,

  2. karma,

  3. reinkarnācija,

  4. egoisms un sevis mīlēšana,

  5. seksuālā visatļautība,

  6. alkohola izmantošana kultā, narkotikas,

  7. Mātes-Dievietes pielūgšana,

  8. uguns un citu elkdievību pielūgšana,

  9. hipnoze,

  10. astrālie ceļojumi,

  11. šamanisms,

  12. nekromantija.

Izmantojot minētos elementus kulta izdarībās, Babilona jeb Bābele, apustuļa Jāņa vārdiem runājot, bija kļuvusi par pasaules "lielo netikli". Jāņa Atklāsmes gr. 17. nodaļa mums rāda senās Babilonijas tumšo pagātni un brīdina par šī kulta uzplaukumu un tumsas darbiem nākotnē: "... pasaules ķēniņi dzīvojuši ar viņu netiklībā, un Zemes iedzīvotāji apreibinājušies ar viņas netiklības vīnu... es redzēju sievieti sēžam uz sarkana zvēra, kas bija pilns zaimu vārdu... sieviete bija tērpta purpurā un sarkanā audumā, greznojusies ar zeltu, dārgiem akmeņiem un pērlēm; tai rokā bija zelta kauss, pilns ar bezdievības negantībām un visas netiklības netīrumiem... uz viņas pieres bija rakstīts: "Lielā Bābele, visu netikļu un negantību māte." Es redzēju - sieviete bija piedzērusies ar svēto asinīm un Jēzus liecinieku asinīm."

Ābrahāma laikā Babilonijā valdīja ķēniņš Nimrods. Viņa sieva, baudkāra skaistule, ķēniņiene Semiramis, panāca to, lai viņa tiktu pielūgta kā dieviete. Viņa kļūst par centrālo figūru sātaniskajā trīsvienībā "Tēvs - Māte - Dēls", kur pirmais ir pats Nimrods, māte - Semiramis un dēls - arī vārdā Nimrods. Šāda cilvēku pielūgšana bija iespējama uz reinkarnācijas teorijas pamata, kas attaisno cauri daudzām pārdzimšanām evolucionējoša cilvēka pārtapšanu par dievību, ieguvusi "Mātes - Dievietes" statusu, Semiramis savām izvirtīgajām tieksmēm ļauj realizēties kulta norisēs. Viņa legalizē tempļu prostitūciju, alkohola, narkotiku lietošanu un asiņainu upurēšanu. Pēc Semiramis nāves viņas kults turpinās daudzās zemēs, viņa tiek pielūgta kā Astarte pašā Babilonijā, Ašere Izraēlā, Diāna Efesā un Mazāzijā, Gaja Grieķijā, Kali Indijā u.c. Turpinājās arī Nimroda kults, viņu pielūdza kā Baālu, Ozirisu utt.

JL kustībā ir vērojama tendence atdzīvināt "Mātes - Dievietes" kultu, kāds tas bija Babilonā. Tas tiek darīts ar mērķi, lai pagāniskās maģijas un erotikas elementus pamazām iepludinātu Kristietībā un galarezultātā trinitātē Tēvs-Dēls-Svētais Gars pēdējo aizvietotu ar "Mātes - Dievietes" jēdzienu.

Vēl ir kāds cits aprēķins - JL kustības ideologi legalizējot dieviešu kultus, cer sev piesaistīt sieviešu dzimuma pārstāves, kurām "Mātes - Dievietes" pielūgšana varētu likties tīri glaimojoša. JL kustības paspārnē šodien darbojas neskaitāmas sieviešu - feministu grupas, par kuru dalībniecēm parasti kļūst atkritējas no kristīgās Baznīcas. Mūsdienu feministu rituāli ļoti atgādina raganu kavennās vērojamās izdarības. Piemēram, feministu grupas "Augstās Priesterienes" prominenta pārstāve Katelīna Berghorna 1987. gadā izdotajā grāmatā "Izisa: dieviete kā dziedniece" raksta, ka minētās grupas sievietes pilnmēness naktīs uzceļ altāri dievietei Izisai un izpilda dažādas rituālās manipulācijas. "Visas sievietes ir Izisa, un Izisa ir visas sievietes," saka Berghorna. Tas, ka feministes sevi pilnīgi identificē ar elkdievību, liecina parlielu garīgu traģēdiju, kas notikusi ar šīm pieviltajām sievietēm, viņām novēršoties no Dzīvā Dieva - Jēzus Kristus.

Apustulis Pavils, vēstulē Timotejam 4:1-2 raksta: "Gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām. Padodamies melkuļu liekulīgajiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ar kauna zīmi apzīmēta."

Šie maldi ienāk arī Baznīcā, piemēram, uniāti šodien runā par "mūžīgo dievu Tēva - Mātes kulta" atjaunošanu, kāds bija senajā Ēģiptē. Uniātu Baznīca nav vienīgā, kas padevusies JL tendencēm dibināt ticības dzīvi uz vīrišķā un sievišķā pirmelementu mijiedarbības pamatiem. Tā ir atgriešanās pie pagānisma ar tam raksturīgām jutekliskām, erotiski reliģiskām izdarībām. Nav svarīgi, vai cilvēks iesaistās senās Babilonijas, Ēģiptes, Ķīnas, Indijas vai pašmāju JL garā sintezētos pagāniskos kultos - rezultātā viņš tiek atrauts no Dieva un Mūžības.

Apustuļi Barnaba un Pāvils savā laikā, redzēdami pagāniskā Zeva pielūdzēju neprātu, iesaucās: "Vīri, ko jūs darāt..., mēs jums sludinām evaņģēliju, lai jūs atgrieztos pie Dzīvā Dieva!"

Citur ap. Pāvils saka: "Staigājiet garā, tad jūs miesas kārības savaldīsiet..., miesas darbi ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, burvestība, ienaids, dusmas, skaudība, dzeršana..., kas tādas lietas dara, neiemantos Dieva valstību."

Nepieļaudama sievietes kā kosmiska pirmspēka dievināšanu un pielūgšanu, Kristietība nebūt nenonicina sievietes lomu Dieva radītās pasaules norisēs. Kristus mums visiem atgādina, ka ir tikai viens Dievs - Debesu Tēvs. Kristus pasaulē nāca pie visiem cilvēkiem, lai palīdzētu atraisīties no grēka un pagānisma maldiem. Atcerēsimies: Kristus, pretēji visām iesīkstējušām jūdu priesteru tradīcijām, pastiepa roku vieglas uzvedības sievietei Marijai Magdalēnai un izglāba viņu no pazušanas. Kristus ienesa pasaulē Dieva Garu, kas atbrīvo cilvēku no pagānisko reliģiju grēku važām un ļauj piedzīvot lielu prieku katram dzimumam, apzinoties savu īsto lomu pasaulē un dzīvības turpināšanas iespēju uz Zemes. Dievs Jēzū Kristū vīrietim un sievietei dod pilnīgu brīvību un vienādas tiesības pasaulē noteiktas kārtība un Dieva likumu ietvaros.

JL kustības pārstāvju piedāvātā brīvība juteklisko baudu apmierināšanā un okulto izdarību visatļautībā nav nekas cits kā apzināta pretdarbība Dievam, un, apustuļa Pāvila vārdiem runājot, visu šo pievilto cilvēku "gals būs tāds kā viņu darbi".

Taču mums jāņem vērā, ka JL reliģijas struktūrā iestrādātie modernizētie pagānisma elementi (vai veselas to mācības) nav nemaz tik viegli pamanāmi. Lola Deivisa grāmatā "Ceļā uz JL Pasaules Reliģiju" raksta: "JL Pasaules Reliģijā nepieciešams sintezēt zinātnes atklājumus ar garīgām mācībām." Minēšu piemēru, kurš atklāj, ka šķietamā zinātnes un reliģijas sintēze nav nekas cits kā pagānisko reliģiju moder­nizēšana.

Amerikā darbojas jauna zinātnieku grupa "Miera meklējumu akadēmija". Šie JL garā orientētie zinātnes pārstāvji piedāvā interesantu metodi - uz Zemes izveidot "miera valstību". Zināms, ka Saules elektro­magnētisko viļņu starojuma intensitāte ir mainīga. Tā atkarīga no Saules masā notiekošajām reakcijām un procesiem, kā arī no ārējiem kosmiskiem faktoriem. Ir noskaidrots, ka arī ikvienam cilvēkam ir mainīgs elektromagnētiskais lauks jeb aura. Un, lūk, ko piedāvā JL zinātnes vīri: esot jāsapulcē lielas cilvēku grupas uz mūsu planētas un visiem vienlaicīgi jāpielūdz... Saule. Rezultātā mainīsies Saules elektromagnētiskais starojums, kas savukārt atstās labvēlīgu ietekmi uz Zemes dzīves norisēm, cilvēku domām, pašsajūtu, un mūsu planēta pārvērtīsies par miera un labklājības oāzi Visumā...

Mēdz teikt: "Viss jaunais ir pamatīgi aizmirsts vecais." Un, patiešām, neko jaunu nav pratuši izdomāt JL zinātnes "asi"; tas ir modernizēts Saules pielūgšanas pagāniskais kults. Sauli pielūdza un vēl šodien pielūdz pagānu tautas. Senajā Ēģiptē pazīstams androgīnais, divdzimuma Saules dievs Ra. Cilvēki pielūdza Sauli, Mēnesi,zvaigznes, kokus, dzīvniekus, akmeņus un daudz ko citu.

Tās visas ir Dieva radības, arī saule, ko mums piedāvā pielūgt JL viitvārži. Vēršoties lūgšanā nevis pie Dzīvā Dieva, bet pie Viņa radības, cilvēks kļūst izvēlētā elka vergs. Dievs Jēzū Kristū nāca pasaulē, lai cilvēku darītu brīvu no visiem māņiem un grēka, arī no kalpošanas elku dieviem, kurā mūs grib iesaistīt. JL līderi dara visu iespējamo, lai iefiltrētu Kristietībā pagānisma un svešu reliģiju elementus. Tā ir apzināta JL kustības cīņa Kristietības pilnīgas iznīcināšanas plānā. Par to liecina JL vadītājas Mirijamas Starhoukas vārdi: "Man ir liels prieks redzēt Kristīgā Baznīcā strāvojumus, kas simpatizē pagānisma garam un izrāda vēlēšanos mācīties no senajām Mistēriju reliģijām."

JL fīreru plāns ir Kristus Baznīcas un ortodokso judaistu tempļus padarīt par jaunās reliģijas centriem. Turklāt tas tikšot paveikts, nenonākot ar Baznīcu tiešā konfrontācijā, bez īpaša kristiešu protesta. Šim nolūkam tiks izmantota "Trojas zirga" taktika, proti, Kristietība tiks sagrauta no iekšpuses. Viijams Tomsons grāmatā "Jaunā Laikmeta dzimšana" raksta: "Jaunais garīgums nelikvidēs lielo, universālo reliģiju modeļus. Priesteri un baznīcas nezudīs. Tie netiks izstumti no JL reliģijas. Mēs tos absorbēsim."

Kā jau minēju, šī Kristietības pakļaušana un nepakļāvīgo iznicināšana tiek plānota trijos etapos: diskreditējot, infiltrējot, pilnīgi pakļaujot. Pirmajā etapā tiek darīts viss iespējamais, lai nomelnotu Jēzu Kristu, sagrozītu Dieva patiesības, liktu šaubīties par Bībeli. Šis netīrais darbs netiek darīts haotiski, un par to liecina dažādu "Bībeles interpretācijas biedrību" funkcionēšana JL paspārnē. Piemēram, ASV Kalifomijas štata Santamonikas pilsētā atrodas "JL Bībeles un filosofijas centrs". Šī sātaniskā melu ražošanas centra darboņi ir publicējuši grāmatu "Bībeies interpretācija JL gaismā".

Netīru melu un brīžiem neslēpta naida žults, ko izlej šīs grāmatas autori pār Jēzu Kristu un Svēto Rakstu patiesībām, liecina jau par JL kustības izcelsmes pamatos ieliktajiem antikristīgajiem mērķiem. Lūk, nedaudzi piemēri no JL melu virtuves:

 1. Jēzus bija Budas-Maitreijas skolnieks. Viņš pastrādāja muļķības, neklausīja skolotāju un par to tika sists krustā. Tomēr Maitreija par Jēzu apžēlojās, trešajā dienā pēc Jēzus nāves ienāca kapā un atdzīvināja viņu. Šādus brīnumus Maitreija darot bieži ar okultas tehnikas palīdzību.
 2. Jēzus bija slepenas brālības loceklis, un par okultu noslēpumu izpaušanu neizredzētiem ļaudīm viņš tika piesists krustā pēc brālības vadītāju pavēles.
 3. Kristus vietā pie krusta nomira viņa brālis. Pats Kristus nodzīvoja laimīgu mūža nogali Indijā (pēc citiem "datiem" - Japānā).
 4. Hosē Silva - "Prātu Kontroles Sistēmas" vadītājs apgalvo, ka Kristus esot nācis pasaulē, lai mācītu cilvēkiem tieši šo meditācijas veidu.
 5. Pauls Tvičels no "Ekhankar" meditācijas grupas saka: "Kristus aicinājums "Seko man" nozīmē - sāc meditēt un dodies astrālos ceļojumos ārpus sava ķermeņa."
 6. Sātans ir Dieva sūtnis cilvēkiem...
 7. Visa cilvēce (izņemot JL izredzēto rasi) sakņojas Antikrista spēkā. Reindolfs Praiss savu domu formulē šādi: "Antikrists ir ikviens cilvēks vai ļaužu grupa, kas runā par cilvēku grēcīgumu un neatzīst ka cilvēks ir dievišķs. Tāpēc visi kristieši tiks iemesli ellē, vietā, ko viņi ir sagatavojuši."
 8. Jēzus Kristus māte esot bijusi tempļu prostitūta, un Kristum esot bijuši dzimumsakari ar Mariju Magdalēnu.
 9. Apustulis Jānis savas atklāsmes esot guvis, pateicoties baltās maģijas praksei un iniciācijai senās Mistērijās.

Izejot no šī melīgā pieņēmuma, mainās arī Atklāsmes grāmatas jēga, piemēram:

  1. Pūķis jeb sātans ir cilvēku apziņa, kas funkcionē zemos, materiālistiskas domāšanas līmeņos.
  2. Antikrista skaitlis 666 ir augstāko garīgās attīstības līmeni sasnieguša cilvēka skaitlis.
  3. Zvēra zīme uz pieres un uz rokas ir cilvēka negatīvās domas simbols.
  4. Debesu Valstība nepastāv! Tā veidojas cīņā ar Kosmiskā Kristus apziņu un Antikrista apziņu, ko pārstāv materiālisti un "neprogresīvie" kristieši. Pēdējie tiek ieskaitīti "nepilnvērtīgo rasē", kuras pārstāvjiem ir raksturīga negatīva domāšana un kuri karmas uzlabošanai ir jāaizsūta uz citām dimensijām (lasi: jānogalina), lai viņu nākamā inkarnācija būtu laimīgāka. "Visi, kas pretojas JL garam, ir jāiznīcina kā kaitīgās baktērijas uz dzīvā Zemes organisma." JL fīreri savā demagoģijā aiziet tik tālu, ka savu pretinieku masveida iecerēto noslepkavošanu viņi nosauc par "radošu, humānu dievišķās mīlestības izpausmes aktu".

Par to, ka "miera, labklājības un mīlestības debesu valstība Zemes virsū" tiks celta ar vēl nepieredzēti necilvēciskām metodēm, liecina JL grupas "JCS" vadītāja Džordža Kristi vārdi:"... vēl mēs visu nedrīkstam publicēt tāpēc ir lietas, kas nav atrodamas mūsu literatūrā..."

Atgriežoties pie sarunas tēmas par JL viltvāržu centieniem diskreditēt Kristu un Bībeli, jāpiebilst, ka šis netīrais darbs ne vienmēr tiek darīts tik tieši. Par svarīgu elementu JL taktikā tiek uzskatīta šaubu iesēšana par Bībeles izcelsmes un tajā atrodamo patiesību pamatiem. Piemēram, viens no JL melu speciālistiem Pīters de Kūpers mēģina lētticīgiem ļaudīm iegalvot, ka Kristietības saknes izaug no Ēģiptes, Grieķu un Haldeju slepenajām mistērijām, no alķīmijas, Kabalas, hermētisma un rozenkreiceru mācībām.

Bendžamins Krims liek priekšā citu Kristietības izcelsmes variantu: "... Kristietību faktiski ir radījis ap. Pāvils, kurš pielaidis daudz kļūdu. Pēc apustuļa nāves skolotājs Maitreija informēja Pāvilu par viņa kļūdām, un, lai viņš tās varētu labot, Maitreija iesvētīja Pāvilu par Gudrības Meistaru, kurš tagad JL sludinātājiem sniedz patiesu informāciju no neredzamās pasaules."

Antikristīgo JL melu teoriju un to variantu ir bezgala daudz: periodiski parādās "jauni" viltus evaņģēliji, "seni" "kristīgu" psihofizisko treniņu metodiku apraksti, "kristīgā" joga, dzenbudisms utt. Visu šo tendenciozi antikristīgo JL melu un pievilšanas arsenālu nav jēgas pārcilāt, galvenais ir saprast un apzināties viltvāržu netīrās darbošanās pamatprincipu un mērķi: ar meliem pievilt, lai cilvēks novērstos no dzīvā Dieva - Jēzus Kristus.

Tiem, kuri novērsīsies no Kristus, Dieva Svēto Rakstu vietā lasīšanai tiek gatavoti nesvētie raksti - "JL Bībele", kurā tiek plānots ietilpināt:

 1. Nāves jūrā atrastos tīstokļus,
 2. Patolas un Tibetas reliģiskos rakstus,
 3. pretrunu pilnos kristiešu rakstus no 4. gs.,
 4. seno "gudrības meistaru" atsevišķus rakstus, kas apkopoti Alises Beilijas grāmatās,
 5. īpaši mistiskos rakstus no daudzām reliģijām,
 6. Alises Beilijas personīgos darbus,
 7. atsevišķas vietas no Bhagavadgitas, Ēģiptes mirušo grāmatas, Kabalas, rozenkreiceru, hindu, budistu filosofiskos darbus un praksi,
 8. JL Bībelē iekļaus, protams, arī atsevišķas daļas no mūsu Sv. Rakstiem, kas nav pretrunā ar JL garu un mācību.

Sātanisko spēku inspirācijā sastādītā JL Bībele legalizēs šādas nebibliskas doktrīnas kā "reinkarnācija", "karma", "cilvēka iedzimtais dievišķums", "Kristus apziņas iegūšana" u. c. JL Bībeles pamatā būs ievietotas mācības un tehnikas, kas palīdzēs cilvēkam "atraisīt apslēptos psihiskos spēkus" ar mērķi kļūt laimīgam, veselam, stipram pašam sava likteņa veidotājam "bez ārējo dievu palīdzības".

Jāņa Atklāsmes gr. 22:18-19 mēs varam izlasīt, kas notiks laiku beigās ar tiem, kuri izkropļo vai zaimo Svētos Rakstus: "Ja kas Rakstiem ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīts šinī grāmatā. Ja kas ko atņem no šīs grāmatas, tam Dievs atņems viņa daļu pie dzīvības koka un pie Svētās pilsētas..."

Un ap. Pētera 2. vēstulē 1:20-21; 2:1-2 mēs lasām: "Par visām lietām ievērojiet, ka neviena pravieša mācība rakstos nav patvaļīgi iztulkojama. Jo praviešu sludināšana nav nekad cēlusies no cilvēka gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Sv. Gara spēkā. Bet ir bijuši tautā viltus pravieši, un arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat to Kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu. Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots." Jā, ar neapskaužamu precizitāti piepildās gandrīz pirms diviem gadu tūkstošiem rakstītie apustuļu vārdi! Tāpēc mums nav iemesla ne ticēt arī JL viltvāržu bēdīgā laika prognozēm. Tas, par kādu cenu mēs gūsim savu gala uzvaru, atkarīgs no tā, cik stipra būs mūsu ticība - vai spēsim palikt uzticīgi Kristum, pastāvot viņa spēkā un mīlestībā.

Kāds amerikāņu mācītājs, komentējot JL kustību, teica: "Mēs neesam uzvarētāju pusē, mēs esam tajā pusē, kas ir uzvarējusi."

Jā, Kristus ir uzvarējis tumsas valdniekus, viņiem ar Kristus asinīm ir parakstīts nāves spriedums. Taču mums jāņem vērā, ka agonijā tumsas spēki darīs visu, lai aizrautu sev līdzi pazušanā arī Kristīgo Baznīcu. Apustulis Pāvils otrajā vēstulē tesaloniķiešiem 2:3-4 raksta: "Lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā, jo papriekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam, pazušanas dēlam. Pretiniekam, kas saceļas pret visu, kas saucas Dievs vai svētums, un pat ieņem vietu Dieva templī, pats sevi ceidams par Dievu.''

Dieva pretinieks kā Jaunā Laikmeta nesējs ir jau ienācis Baznīcā, īpaši tas vērojams Rietumu pasaulē, kur tiek ordinēti homoseksuāli mācītāji, ir sankcionētas laulības viena dzimuma pārstāvju starpā, kur paši mācītāji izplata melus par Jēzu Kristu un Bībeli. Rietumos daudzu konfesiju baznīcās tiek aicināti JL garā orientēti lektori, kas ienes draudzē Kristietībai svešus okultisma un Austrumu mistikas elementus.

Viens no JL taktikas elementiem ir Baznīcas politizēšana, padarot Dieva namu un draudzi par pacifistu organizāciju, kas cīnās par mieru, politiski ekonomisku kārtību un labklājību. Šāda mūsdienīga Baznīca daudz runā par mieru, mīlestību un kristīgu pasaules uztveri, taču tajā nav jūtams patiesais Kristus gars, nav orientācijas uz Mūžību.

Īpašu uzmanību JL līderi pievērsuši kristīgajai organizācijai "Pasaules Baznīcu Koncils" (WCC). Šajā starptautiskajā, 500 miljonu cilvēku lielajā organizācijā jau valda JL gars, un par to liecina WCC finansiālie pabalsti marksistiskiem režīmiem un grupējumiem, iecietība pretterorismu un neseno padomju koloniālo karu Afganistānā. WCC pārstāvji runā par Vienotu pasaules ekonomisku kārtību un internacionālu tās vadību". Lola Deivisa grāmatā "Ceļš uz vienotu JL reliģiju" raksta: "... WCC teicami kalpo atšķirību likvidēšanai starp reliģijām. Pateicoties WCC, Rietumu pasaule ir kļuvusi iecietīgāka pret Austrumu reliģiju ietekmi."

Ļoti pamatīgi JL dogmas ir skārušas Katoļu Baznīcu. Neskaitāmās baznīcās tiek mācīta Hosē Silvas "Prāta Kontroles Sistēmas" meditācija. Tās dibinājis - katoļticīgais. Daudzi katoļticīgie priesteri praktizē dzenbudismu, Tai-Či, hindu meditācijas. Pazīstamais katoļu Sv. Benedikta klostera mūks tēvs Bede Grifits, kurš 30 gadus praktizējies hindu reliģiskajās mācībās, šodien sludina 100% JL dogmas.

Kādā veidā JL viltvāržiem izdodas ietekmēt daudzus patiešām godīgus vadošos Kristietības pārstāvjus, kāds tam ir iemesls? Redziet, arī sātanistu mutēs vārdi "miers", "mīlestība" un "vienotība" skaisti skan, un pār šo viltību klūp godīgi cilvēki, kuriem nepietiek gudrības pārbaudīt, vai šie vārdi nes sev līdzi patiesu kristīgu saturu. Tumsas spēki runā par mieru un sludina abstraktu cilvēcisku mīlestību, atvirzot malā Jēzu Kristu kā patiesas Dieva Mīlestības nesēju. Žurnālā "Futūrists" (1985.g.) kāds JL pavadā ejošs mācītājs raksta: "Rītdienas baznīcai ir cieši jāpastāv ticībā, ka pēdējā realitāte ir mīlestība. Mīlestība kā pēdējā realitāte kļūs par pēdējo, centrālo baznīcas vēsti."

Tā ir Kristietība bez Kristus, ko tik ļoti vēlas izveidot JL tumsas meistari! "Nelūdziet Kristu, Kristus laikmets ir galā" - tā šodien sprediķos savus ticības brāļus mudina mācītājs no ASV Metjū Fokss.

Ir vēl viens taustiņš uz Rietumu kristiešu vājību pults, kuru prasmīgi piesit JL pravieši, un tā ir materiālā labklājība, pie kā atšķirībā no mums tik ļoti ir pieradusi Rietumu pasaule.

"Tu esi dzimis, lai kļūtu bagāts," iesaucas vienā no saviem darbiem Reindolfs Praiss.

Tiek izdotas grāmatas, kurās Mamona pielūdzēji sludina savus mantkārīgos murgus. Piemēram, Katerīna Pondore grāmatā "Miljonārs no Nācaretes - viņa labklājības noslēpumi pieder tev" raksta: "Zelts ir jūsu evaņģēlijs... Jēzus misijā ietilpa uzdevums glābt cilvēci no maldiem sevi finansiāli ierobežot... Jēzus nebija nabadzīgs galdnieka dēls, viņš bija bagātākais cilvēks pasaulē, kāds jebkad staigājis pa mūsu planētu." Tiek izvirzīts lozungs: grēks ir būt nabagam! Un rezultātā - daudzi Kristīgās Baznīcas līderi Rietumu pasaulē lepni brauc dārgos kadiljakos, atpūšas eksotiskās villās, mācītāju īpašumā ir miljoniem dolāru, briljantu gredzeniem pirkstos, zelta izstrādājumiem rotātos talāros ģērbti, viņi sprediķo par finansiālo uzplaukumu, ko cilvēkam jālūdz Kristus izlieto asiņu vārdā no Dieva.

Arī tas ir JL gars - izdabāt ikvienai cilvēka vājībai, kaprīzei, kas ir pretrunā ar Jēzus Kristus mācību. Paldies Dievam, vismaz tuvākā laikā mums šie Mamona draudi vēl nebūs jāpiedzīvo, bet gataviem ir jābūt.

Taču jau šodien mums jāpievērš uzmanība kam citam, un tie ir mūsu bērni, jaunā paaudze, uz ko liek cerības JL viltvārži. Viens no šīs kustības pārstāvjiem Džons Danfijs žurnālā "Humānists" (ASV) raksta: "Esmu pārliecināts, ka cīņa par cilvēces nākotni jāizcīna un jāuzvar skolu klasēs. Šis uzdevums būs jāpaveic skolotājiem, kuri skaidri apzinās savu lomu Jaunā Laikmeta celtniecībā. Skolas klases kļūs par konflikta un cīņas arēnu starp veco un jauno, starp trūdošo Kristietības līķi ar visu tam līdzi nākošo ļaunumu un nožēlojamību un Jaunā Laikmeta ticību..."

Pateicoties Kristīgās ticības mācīšanas aizliegumam ASV skolās, ir panākti ievērojami rezultāti JL ticības izplatīšanas darbā bērnu vidū. Šo bērnu dvēseļu samaitāšanas darbu veic neskaitāmi JL garā orientēti skolu skolotāji. Viņu rīcībā ir bagātīgs sātaniskās pedagoģijas materiāls, kura atsevišķu grāmatu nosaukumi runā paši par sevi: "Maģiskais bērns", "JL bērns", "Nākotnes bērna zīdīšana", "Augstākās apziņas bērns" utt. Par to, ka ar JL nav kaut kas īsti kārtībā, liecina vecāku bažas par savu bērnu likteni. Pēdējos gados katastrofāli pieaug rituālo noziegumu, slepkavību un pašnāvību skaits bērnu vidū, Tas liecina par to, ka nevis Kristietība, kā mums cenšas iegalvot Džons Danfijs, bet gan JL mācība izplata nelabu sātanisku netīrību un ļaunuma smaku.

ASV skolās brīvi darbojas dažādi okultisma un jogu kabineti, kur bērniem māca JL dogmas un rituālus: Transcendentālo Meditāciju, "garīgo skolotāju" jeb dēmonu izsaukšanu ar spiritisma metodēm, telekinēzi, astroloģiju, nekromantiju. Lekcijas lasīt tiek uzaicināti burvji un raganas. Jau no piektās klases tiek stimulēta bērnu seksuālā aktivitāte, homoseksuālismu pasludina kā "alternatīvu dzīves veidu", uz ko ir tiesības ikvienam cilvēkam. Skolu bibliotēku plaukti ir pieblīvēti ar okulta un sātaniska satura grāmatām. Šāda bērnu dvēseļu apzināta kropļošana pēc JL perversās pedagoģijas metodēm esot "konstruktīvā terapija", "vērtību noskaidrošana", "apgaismošana". Tā mums cenšas iegalvot JL ļaundari.

Grāmatu tirgotāji ir konstatējuši, kā pēdējos trijos gados pusaudžiem pārdoto "sātana bībeļu" skaits ir liels, policija ziņo par klusos mežu nostūros un pamestos namos atrastām sātanisma kultiem raksturīgām izdarībām, asiņainu, nogalinātu dzīvnieku upurēšanas pazīmēm, kas liecina, ka šajās tumšajās izdarībās ir iesaistītas pusaudžu grupas, kuras noslēgušas līgumu ar sātanu.

Šī bērnu psihes un dvēseles kropļošana notiek ne tikai skolās. Graujošu iespaidu uz vēl nenobriedušiem bērniem atstāj JL garā uzņemtās kinofilmas, kuru galvenie varoņi meditē pēc Austrumu paraugiem, cīņā izmanto psihiskās enerģijas lādiņus, maģiskos zobenus, sātana pentagrammas ar uzasinātām malām... Arī bērnu multfilmu un kompjūteru spēļu galvenie personāži ir JL garu manifestējoši dēmoni, pūķi, raganas un burvji. Šie tumsas tēli kļūst par neatņemamu bērnu fantāzijas sastāvdaļu. Šodien mūsu zemē bērnu rotaļlietu plaukti ir patukši, un varbūt jāsaka paldies Dievam par to, ka sarkanzvaigžņotu tanku, lidmašīnu un plastmasas rotaļu automātu vietā pie mums nav parādījies bērniem paredzētais Rietumu sātaniskais klāsts. Šo rotaļlietu nosaukumi jau runā paši parsevi: "Universa meistars", "Saules dieviete Ra","Spēka Kungs", "Dieva kaste", "Pazemes cietums un pūķis". Iespējams, pēdējā rotaļlieta turpmāk netiks ražota, jo tā kļuvusi par daudzu bērnu pašnāvības cēloni.

Lai jums rastos zināms priekšstats par šo bērnu rotaļlietu ražotāju slēptajiem nolūkiem, nolasīšu kādas rotaļlietas ar nosaukumu "Skeletors" lietošanas pamācību: "Kad tu esi uzlicis Skeletora bruņu cepuri un jostu, tu pārvērties ļaunuma nesējā. Lieto savu spēka zobenu un vairogu un cīnies. Ar maģisko zizli tu vari izsaukt tumsas garus, kas tev palīdzēs uzvarēt labos spēkus." Manuprāt, lieki ir komentēt šīs instrukcijas sātaniskumu, kurš atklāj jaunā "apgaismības" laikmeta nesēju tumšos darbus bērnu dvēseļu kropļošanā.

Mateja ev. 18:6-7 mēs lasām: "Bet, kas apgrēcina vienu no šiem vismazākajiem... tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnavu akmeni pie kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai! pasaulei apgrēcības dēļ! Apgrēcībai jānāk, bet vai! tam cilvēkam, caur ko nāk apgrēcība!" Jā, neapskaužams liktenis gaida JL sātana kalpus, kad tie stāsies Dieva svētā vaiga priekšā!

Svarīgu lomu jaunā pievilšanas laikmeta tuvināšanā spēlē rokmūzika. Tā ar maksimāli kāpinātiem decibeliem, no pagāniskiem reliģiju kultiem aiztapināto ritmu, nereti vizuāli saskatāmo sātanisma simboliku, sportiskiem akcentiem grauj un maitā jauniešu psihi, dvēseles. TV skatāmie videoklipi, kuros uz krāsu un skaņu efekta fona gar acīm nozib visuiespējamās kombinācijās sakārtoti nesavienojami svētuma, cilvēku nelaimju, erotikas un vardarbības elementi, ir veidoti ar mērķi, lai sajauktu, sašķobītu, noārdītu Kristīgās patiesības un morāles kritērijus.

Mums jāņem vērā ari fakts, ka neskaitāmu rokgrupu dalībnieki ir sātana pielūdzēji. Pie tādiem pieder grupas "Slater", "Iron Maiden", "Jūdas Priest", "Ozzy Osborn" u.c. Viņi savās dziesmās slavē sātanu, un tas ne vienmēr tiek darīts tieši; noklausoties dziesmu, atskaņotu pretējā virzienā, atklājas īstais vārdu saturs. Kā redzat, tiek izmantotas dažādas viltības, un mums jābūt ļoti piesardzīgiem savu estrādes elku izvēlē.

Dzirdot par šiem tumsas darbiem, mums var rasties jautājums: "Kā pasargāt bērnus no šī baismīgā ļaunuma?" Uz šo jautājumu vispareizāko atbildi dod kāda bijusī ragana Irēna Parka, kura nožēloja savus grēkus, atgriezās pie Kristus un ir sarakstījusi grāmatu "Godājiet Dievu", kurā viņa raksta: "Manuprāt, tagad visu savā varā ir pārņēmis sātans." Bijusī ragana, kura agrāk bija apzināti pavedinājusi bērnus un iesaistījusi tos sātanisma kultā, atceroties savu pieredzi, šodien liecina: "Vienīgie bērni, ko es, ragana būdama, nevarēju samaitāt, bija tie, kas nāca no kristīgām ģimenēm, kuru vecāki lūdza par saviem bērniem Jēzus Kristus dārgi izlieto asiņu vārdā," Cik patiesi un nopietni mēs lūdzam Dievu par saviem bērniem, mazbērniem, tuviniekiem, par savu draudzi, tautu - šinī tumsas spēku triumfa laikā? Par to der padomāt!

Nāk vēl nepieredzēta ļaunuma un tumsas laikmets, visaugstāko pārbaudījumu laiks kristīgai saimei visā pasaulē. Taču tumsas spēku uzvara būs ļoti īsa, patiesam Kristus ceļa gājējam par to nedrīkst būt nekādu šaubu. Pētera 1. vēst 4:12-13 mēs lasām: "Mīļie, nebrīnieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu..., bet, tā kā jums nu ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī, Viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties." Jāņa Atki. gr. 3:10 vēl atrodami šādi vārdi: "Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mēru, es tevi sargāšu pārbaudījumu stundā, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs Zemes."

Tiem, kuri ir atraduši dzīvo Dievu, Jēzu Kristu, nav nekāda iemesla bažām: Kristus mūs ir atpircis ar savām asinīm! Vēstulē Rom. 8. nod. mēs lasām: "Kas mūs šķirs no Dieva, Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, nabadzība, briesmas vai zobens?... Nē, visās šinīs lietās mēs paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis..., tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne varas, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Jēzū Kristū, mūsu Kungā."

Ja mūsu ticība un paļāvība uz Jēzu Kristu ir īsta un patiesa, tad nekādu baiļu mūsos nedrīkst būt. Tieši otrādi, mums ar lielu prieku un dedzību jāsludina Kristus glābšanas vēsts tiem, kas ir neticīgi, mazticīgi vai šaubīgi. Lai šo misijas darbu pie saviem līdzcilvēkiem un tautas paveiktu, mums ir jāmācās un jāstudē Bībele, Dieva patiesības vārds jāizmanto kā cīņas ierocis pret tumsas spēkiem.

2. vēst. Kor. 10:3-5 mēs lasām: "Mēs dzīvojam pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgas iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi."

Pretēji JL maldu sludinātāju centieniem padarīt Jēzu Kristu par bezpersonisku apziņu, mums savas ticības dzīves pamatā jāliek Kristus kā personīgs, dzīvs Dievs, mūsu Pestītājs un Glābējs. Bez dzīvā Kristus un Svētā Gara spēka, ko tikai Viņš spēj dot, mēs nespējam atvairīt JL Antikrista gara viltības un agresīvos centienus mūs varmācīgi padarīt par tumsas laikmeta līdz­strādniekiem un simpatizētājiem.

Ārkārtīgi svarīgs ierocis cīņā ar JL sātanisko garu ir kristīgā mīlestība. Ja mēs spēsim gan vārdos, gan darbos apliecināt patieso Kristus mīlestību, tad daudziem pieviltajiem atdarīsies acis, viņi ieraudzīs, cik tukšas un lētas ir JL viltvāržu runas par mieru, brālību un mīlestību bez patiesu darbu seguma.

Mums jāsaprot, ka daudzi JL sludinātāji paši ir kļuvuši par upuri tumsas spēku viltībām, un, sastopoties ar patiesas Kristus mīlestības izpausmēm, viņi var tikt atmodināti no maldiem.

Par to, cik nožēlojami, lēti pievilti ir JL sludinātāji, liecina Roberta Millera vārdi, kā viņš pats iekļuvis tumsas spēku globālas pievilšanas cilpās. Savā grāmatā "Jaunā rase: globāla garīguma atnākšana" viņš raksta: "Es nekad neesmu bijis dziļi ticīgs cilvēks. Esmu audzināts labā katoļu ģimenē, taču nebija neviena, kas man palīdzētu kļūt par īstu garīgu cilvēku. 46 gadu vecumā es tiku ievēlēts par direktoru ANO ģenerālsekretāra U-Tana ofisā. Šeit pirmoreiz mūžā es sastapu dziļi reliģiozu cilvēku, kas mani iedvesmoja. Sāku studēt budismu, mēs kļuvām draugi. Pusmūža gados es atradu Skolotāju, kurš mani iedvesmoja. Es šo cilvēku sāku imitēt kā personīgo tēvu. No šī brīža, kad es sāku interesēties par dzīves garīgajām dimensijām, viss izmainījās..., es sāku studēt mistiku..."

Cīņā ar JL tumsas maldinošo varu mums jāizmanto visi Dieva ieroči: lūgšana, Dieva svētie Vārdi, kristīgs piemērs, ticība, un nekad neaizmirsīsim, ka Kristus ir miris arī par pievilto JL sludinātāju grēkiem.

Ja tumsas spēki uz īsu laiku gūst uzvaru, nebīsimies, bet paliksim ar Kristu, kurš teiks gala vārdu pār šo pasauli un visiem ļauna darītājiem. Jāņa Atklāsmes grāmatā mēs pēdējā (22.) nodaļā lasām: "Redzi, Es nākšu drīz, un mana alga līdz ar Mani - atmaksāt ikvienam pēc viņa darbiem. Es esmu A un Q, pirmais un pēdējais, sākums un gals."

Lai šie Jēzus Kristus vārdi mūs stiprina cīņā ar New Age tumsas spēkiem!

Вверх

Вверх

© 2009 - 2019 BIBLOS