Daudz eņģeļu sapulcējās Betlēmē, lai skatītu neizprotamo Piedzimšanu; un, redzēdami savu Radītāju silē kā bērnu guļošu, izbrīnījās. Un bijībā zemodamies, Dzimušo un Dzemdētāju godināja, tā dziedādami: 
Slava Tev, Dieva Dēls, pirms mūžiem no Tēva dzemdinātais; slava Tev, Kas ar Tēvu un Garu visu esi radījis. 
Slava Tev, pazudušos glābt atnākušais; slava Tev, kas esi pazemojies līdz pat kalpa veidam.
Slava Tev, nomaldījušos Atradēj; slava Tev, bojā gājušo Glābēj. 
Slava Tev, ienaida šķērssienu sagrāvušais; slava Tev, nepaklausības dēļ aizslēgtās paradīzes atkal atdarītāj.  
Slava Tev, cilvēku cilti neizsakāmi iemīlējušais; slava Tev, kas uz zemes sili par Debesīm esi darījis.
Slava Tev, kas Tevi dzemdējušo Jaunavu esi parādījis kā ķerubu Troni.
Jēzu, Dieva Dēls, kas mūsu dēļ esi iemiesojies, slava Tev!

(No akafista Kristus Piedzimšanas svētkiem)  

 

 

29.12.2017. Ticība un Baznīca: Mesohejas un Lavreotihijas metropolīts Nikolajs. Ziemassvētkos mēs aizmirstam Dievu.

29.12.2017. Svēto dzīvesstāsti: Dievmātes ikona "Negaidītais Prieks"

10.12.2017. Svēto dzīvesstāsti: Dievmātes ikona "Zīme"

 

© 2009 - 2017 BIBLOS