Priecīgus un gaišus  Kristus Piedzimšanas svētkus!

 

 

Pievienosimies tiem, kuri ar prieku pieņēma Kungu no debesīm; atceries gudros ganus, pravietojošos priesterus, līksmojošās sievas, kad priecājās Marija, kuru apmeklēja Gabriēls, kad Elizabetes klēpī  lēkāja Jānis, kad Anna teica labo vēsti un uz rokām saņēma Simeons, paklanīdamies mazajam Bērnam, varenajam Dievam, un slavējot Viņa Dievišķības lielumu.

Jo Kungs ieradās kā gaisma, caur cilvēcisko miesu ar Dievišķu spēku apspīdot tos, kuriem ir attīrītas sirds acis.

Lai starp viņiem būtu arī mēs, atklātām sejām skatot Kunga Godību un pārveidojot sevi no godības godībā.

Lai Viņam ir slava, valstība, gods un pielūgšana tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

+ Svētītājs Vasīlijs Lielais 

 

 

 

17.01.2017. Ticība un Baznīca: Igumens Nektārijs Morozovs "Par grūtībām kristīgajā dzīvē"

08.01.2017. Svēto dzīvesstāsti: Svētmoceklis Isidors un 72 Livonijas mocekļi

04.01.2017. Svēto dzīvesstāsti: Sirdsskaidrā Melānija Romiete

© 2009 - 2017 BIBLOS